Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Adreßbuch der Stadt Heidelberg: Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1883 — Heidelberg, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2468#0243
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
u

VmMe MMi-tMM
ksdritei

vormals

C. Waqurk

^o. 25 8aupt8tra886 Xo. 25

Lks/k<s/!sr'a-rterr.

vouokvLppLfLls.

Lr»ssdLdrov, Lrkulcentrsns-
portAL^on, OporLtiovstiseds
unä Ltüdlo.

ZLmtUodo LmrieUtuvEs-
OsßvvslLnäs
tür llospitLIor,

Ladodottov.

SedlLksosssi,
kodr- nnä Irnss-
stüLIs»

OvivorsLlstüdlo,
voäoHlvvvou
mit'vvä odvo
So!,okon,

^sseütiseko,
LissedrLvIco.

Osrnekloso
2immerIoLdstüIrIo,
Vkvtsrlclosstts,
Llosottsedüssolv.
^vsEnssboelcov,
klssoirs nvä
kissoir-^vlnxsv
ote.

V»äeelvfiok1ua-s».

Vordavästotke.
edirnrssiseds n. teeünisedo
Onmmisrtilcol,

Oas- nnä
^ussorleitnnxs-
LLvriedtnnxeu,
kvmpenanlaxen,
VLM)»f-
Reirnn§en,
Llelctrisedo
NLNstolexrapdou^
'kolopdon- unä
Vnkt-

ärnelcloitunxeu,
Spruedrodr-
^vluxen,
^dord(l'onnen-)
LLvriedtnnxen
v»cd äein
keiäoldorßer
Szrstom.
ete.
 
Annotationen