Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


8k«- M MlMWA-NllllU

vmpkeUt »r«ck

lm Xnsvrtlxen vo» elnkvekvu unä k«««ren Llndilnävn,
vovis vvn vvlvotvrlv.Lrdvttvu.

Srossvs I^sxer tn 8vdrvU»m»tert»Hvn, svviv
Oslsnterlv- nnä Imxus-^rtlkvln
Llv»ed>rt»^ ««> H»»»d»lt««U»d>edvr« vtv. M

!UUMq?UUUU:xVVVM?MMWMM

SW

^ldLM,


M-lkM ,r M

MdSdM,

LüHÜI'kokLI-VlkLII-Ii'tkkll

vou

KM LvZslM

v»r«». M»S El«tdvll

llLUptstrasse 3V 2LILLI«2LL8 HnuptstiÄSLv 30

«wLMlt >i«I» l« ^»drtiven voa:

LuckenvLren, äeulscken, kramö8t8cken miä
en§1i8cken kondon8, kedkucden, 08ler- unä
VVeidnncdl8-^rlikeln.

vsM ävr Lvdokolaävu Oomp.-krau^aisv

Lu Zlrassdurs,

k r»t F>rL^/,^e/seßZ.
 
Annotationen