Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Adreßbuch der Stadt Heidelberg: Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1887 — Heidelberg, 1887

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2472#0171

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jakob Jean, Plöckstr. 26
Kämmerer Theodor, Hauptstr. 11U
Kreß Georg, Plöckstr. 23
Miller Joseph, Hauptstr. 5(1
Mösch Burkhard. Stenig. 14
Müller Ioseph, Fischmürkt 3
Pflüger I. P., Bergheimerstr. 35
Neckewell Louis, Hauptstr. 160
Sattler Joseph, Hauptstr. 18
Scheitlin Eduard, Hauptstr. 1
Schroth C. A., Ketteng. 21
Seckinger Andreas, Hauptstr. 100
Seel Georg, Ob. Neckarstr. 7
Welz Georg, Hauptstr. 201
Wendcl Jcan. Fahrtg. 10
Werner Louis, Hauptstr. 61
Werner Valentin, Hauptstr. 138, Cingang
Augustinerg. 1

Wyrott Phili'pp Witwe, Ketteng. 2
Zeller Franz, Karlsstr. 12
Ziegler Leouhard, Heumarkt 4

Friseusen.

Knoll L. Frau, Dreikönigstr. 12
Hcingärtner I. I. Witwe, Fahrtg. 7
Millcr Ioseph Frau, Hauptstr. 50
Standt Th. Frau, Esclspfad 3

Gaseinrichter.

Haag Gustav, Plöckstr. 14
llieuter Friedrich, Floring. 1
Wörncr Johann Witwe, Neug. 7
Zeh G. A., Hauptstr. 8

Gas- u. Wasserleitungsgeschäfte.
Brell Georg, Sandg. 3
Haag Gustav, Plöckstr. 14
Horbach Albert, Unterestr. 17
Kohlhammer Jak. Wilh. .jun., St. Annag.3
Leupold Franz, Jngrimstr. 14
Müller I. I., Krahneng. 6
Müller Ludwig (Jakob Müller), Hptstr. 62
Volz Franz, Hauptstr. 40
Wörner Johann Witwe, Neug. 7
Zeh G. A., Hauptstr. 8

Gärtner.

Arnold Philipp, Hirschg. (Ziegelh. Landstr.)
Busch Jcan, Kunst- und Handelsgärtncr,
Bergheimerstr. 40

Döhring Iulius, Schlierb. Landstr. 86 a
Eimer Joseph, Oberbadg. 1
Fries Jakob, Friesenberg 3
Hartmann Wilhelm, Am Güterbahnhof 15
Heger Friedrich, Kunst- und Handelsgärtner,
Rohrbacherstr. 95
Job Hermann, Steigerweg 29
Job Micha«l, Leopoldstr. 28
Kley Philipp, Hirschg. 14 (Ziegelh. Landstr.)
Kley Wilhelm, Hirschg. 14 (Ziegelh. Ldstr.)

Kramcr I. Wilhelm, Schlierbach 76
Mai Franz, Kunst- und Handelsgärtner,
Plöckstr. 26, am Wredeplätz
Ranzenberger Heinrich, auf dem Haarlaß,
Ziegelhäuser Landstraße
Rothfuß Georg, Schloßbcrg 18
Nothmund Mätth., Unterestr. 3
Salrein Louis, Kunst- und Handelsgärtner,
Kleinschmidtstrasze 42, Verkausslokal:
Hauptstr. 128

Scheurer Hermann, Kunst- und Handcls-
gärtner, Rohrbacherstr. 34
Schenrer Wilhclm Witwe, Kunst- und Hau-
delsgärtnerei, Friedrichstr. 6
Schmidt Georg, Nenenh. Landstr. 45
Schmidt Georg Karl, Kisselg. 1
Schmidt Paul, Ziegelh. Landstr. 29
Schnantz Sebastian, Ziegelh. Landstr. 12
Walther Georg, Römerstr. 27 (Hiuterhaus)
Walther Karl, Neug. 19
Waltz Friedr., .Kunst- und Haudclsgärtncr,
Rohrbacherstr. 50
Weber Ehristian, Fischcrg. 1
Winkler Iakob, Zwiugerstr. 11
Zobel Karl, Gaisbergstr. 22

Geometer.

Heß Friedrich, Neuenh. Landstr. 78
Jung Ph. Heinrich, Schneidmühlg. 4
Treiber Franz, Bczirksgeometer, Ncuenh.
Landstr. 90

Gerbereien.

Begcr Gebrüder, Hauptstr. 61
Bilabel H. A., Hauptstr. 239
Grünig A. W.. Friesenberg 1
Hoffmeister Heinrich, Schisfg. 10 uud Obere
Neckarstr. 16

Landfried Franz Iakob, Klingenthorstr. 16
Pirsch Karl, Hirschstr. 11 und auf dem Haar-
laß, Ziegelhäuser Landstraße
Simon Johann Friedrich, in Ziegelhausen
Weruer I. Ph. Ww. Erbeu, 1l. Faulepelz 2

Gefangleffrer nnd Tehrerinnen.

Halven Erust, Leopoldstr. 27
Hcber Franz, Kapellmeister, Hanptstr. 113
Kern Änna Christine, Untere Neckarstr. 9
Kohler Hermann, Berghcimerstr. 17

Glafer.

Aisenpreis Chr. Georg, Häusserstr. 5
Beck Georg, Semmelsg. 14
Betz Georg, Plöckstr. 18
Brauch Georg, Dreikönigstr. 6
Goos Anton, Jngrimstr. 15
Hofstetter I. I., Hauptstr. 50
Hübinger Leonhard, Kornmarkt 2
Künzler Jakob Wittve, Untere Neckarstr. 42
Küstner V. Nachf. (I. Rutz), Friedrichstr. 12
 
Annotationen