Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1890 — Heidelberg, 1890

Seite: xxxviii
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1890/0364
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

»»S «»»LeHlst svr VvrUd»kn 8t»ttv».

^HLL-kr«L8lL8ts »U88sr äem llause.

Vi« Ltt * de»«ivd»»t«l VV«ir>« »vS «id»t x«kelr«in.


pfLittr- »»L W»rk,rL«f-W,r»».

F«ckpss. xvr okvs Ms» ^

*tS8ZW W«ck«»K«lmvr . . -» 76

*188!» Lm^M« . . . — 86

188!» „ I^uksavr . 1. M

*1885« kupp«Md«s« . . — Sü

*1884« 1-mäeichmml-r . . 1. —

*1884« V»SM4»« . . . 1.80

*1886« r«,t« M«Lim. . 1.46

*!884« Vmckspk. VoAlodvl 1. 80
*!88rkr k'or«wr Nasmckm« . S. —
*1878« k«,t« Dnmüa« . s. 26
*1N4« k«,ter WmUag cka»1. 3. S0
*1884« k«,t« Vvzsdsu. . 2. 50

*!884« r««« Lavxsamck«. 3. —
1881« Dej<je»kvim«r Nvftitttok 3. 50
1W3« k«»t«ä«ujtvux»rtvu 4.80
!883« kvrst« krsaaästüok. 7. —
1883« VorMr LiMsasMvk 7. 50
1875« k'omt. Llnckst. (Lasdr.) 9. —

«»»»! U»I»».

1888« pjsport«

1886« Smunod«»«

!880« 8tepd»a,!m»vr . .

1874« v«a«m1M Vovtsr .

Mr»!» W»k»».

1884« Xi«,tsill« . . .

188!« Uockdyirn« . . .

1874« Ovi,«vdvim« . .
188!« DivdÜmuvamtlod .
1881« ttovdd. Vvm Vsvdttnsi

1. —

1. 8«
2. 90
S. 50

!.50
2. ---
s. 8«
3.50
3.50
80

1884« Lauvvtd»!« Lera
1884« OrLKsvdNxvr ^usdruvd 4. 50
1876« «»roodrrmavr (prLm.) 5. —
1881« Uaävitd. Verg Mssl.Xu,. 6. —
1868« Üovdd. Vom Vsrckuuvi 7. —
1878er ^sdMnatsdsnk« 0»d.. 9. 50
1884« 8tstab«H« v»d. Vvm.

^dxux uuä 8i«x«! . 12.-

U»t»- «»8 -r»«<!L»8!,ot>» W»l»».

*1885« Vüt«ij»«uck»W. . . — 90

*1884« l.üUw!,»vd>« ^U»jv»S 1. 20
*188!« XffsUtdÄ« . . . 1. —

*1884« Lüdntd^« Lus!«v . 1.40
1881« luxvldsjm« . . .1.50

1881« V«»MLua»dLu»« V.-L 4. 50
1881« Uoräomix 8t. L,töpds 1. 60
188!« Vor<1oLU»6d4ts»uV»ro»v2. 50
1875« NvnjkLUx OdL-t. VvüviNs 4. —

F«1uA. p« Nssvd« odae VlLZ ^

1870or HdLtssuVnumäbttrose 4. 50
1870« Vdktssu Oos ä'kstouri^! 6. —
1875« OdLtvku IMtts . 7. 50

!8?0« Odktssu Ltoatroso >. 50
1870« Woutoa kotdscdiid —

1870« (Lttsrm 5t«8»ux ! 6 —

1870« Lauts 8»utsrav veisz. 4. 50
1885« 6r»rv»Uvi»r LoräeLux —

!870vr vdLtexu ä'Lxusm . >—
1884« Volorv LmUuvä« , 20
1874« OdmadvrUa vurxuvOer 4 —
1885« tksdU» vsitz«. Surxuvli '. —
1870sr Woatravdstv.vurxului. 5 —

188!« VvrvwiMUS rot
188!« Vvrvmit»«« vsiss

mit

.V 50
5 50

«i0
50
. 50
.i 50

! —
! 80


dtslWtt .

rs«»M . . .

Wmjvir» .

8Kvrrv .

^!tvr Vortvvin
1'olruifsr ^usdruod
Nusv»t Vuavt

V»»t»od» u«L kr»»»L,k»vd« 8vk»u«-
Lf»l»«.

riou»»t«vvä« rtvvkmvviu . !'0

rtou»»ivrvu<j« Alosslvviu . -0

Vvrmkmi»-8svt .... :> »o
Uous». llovd. (arUns Ltitzustts) 4 20
LlUjl« Lsdillöt .... 5 50
Nouss. Xssmsausdkiussr . . 4. 50

Vdeivgolä.i 50

8t. 1'vrov mvussvux . . . o —

Mvt »tljvry.0. 50

Mvt «smant ro»o ... 7. >o
(Aoust vvuvs kovskmlin . .7. V

Vs1ä,ivvk räonovols ... 7. 80

ktoväsrvr 6«tv dlunvdv . . 8. »o

kommsr^ L Srvvo ... 8.

l>AU»o . . . . . .4.50

Voxukv vtvux.5 —

voznso üas od»mp»gas . .8 —

Vogvso gr»aä odampALUv. . 10 —

6ogv»o grxväüuvräm,sUV.8.0 12 —
Nou»». Oogrmv ia pjasekeo 2. 20
8votod IVttky . . . . 6. —

Irt,d 5Vj,dx.6. -

VV»

VVoins tm kx»» von 50 vlt« »d ovtiprsvdonä dWg«.
Lt»tv uuä ktuckus- vsräsn d!Mg»t dvrsedvvt.

_L
loading ...