Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1895 — Heidelberg, 1895

Page: XVI
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1895/0016
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
Hvtäeldvrx.

.Vvitostv ävnlsvllv IlnivorsiMts^lmIt, sui ilor lllllnämiß üv8 ^vlkartdalos In >ii>-
Mlvinsdeno, ülisrraxt vnn üvr >vo!tl,vrlllnnton 8>lli!o88ruino, al8 I»n>l8< Iniltlivll
8vllön8tk KtnM Non>8>:lllnnll8 nnvrknnnt. I>ns Ivliinn, niunontlivi» ani'I» im Wintvr,
vinv» llvr iniltlo8tvn 8lläävntsedlanä3; vor/llißliedos ()uvllvva88vr.

l't'orllolialin «Inrvli >1iv ^an/.o >itrt>It, oloßiuito I>ro8, Iitivn unt' inoin vrv» !'Iul/,ni.
/al,lln8v livtinvino 8s>L/.iorß!UNtv in >Ivr l<I>eiio, wiv in tloin I>i8 /nr 8talit rvioiivn-
<Ivn VValli. Ilvrßliliiin nut 8vtiln88 nn<I ^lnlkvnknr, I.oI«i!I>!i.tinen in llas Xv'Iiiu-
tln>.i unll rui «liv Ilor88trii88v niit iiirvn rvniruitisclion Ilnrßrninvn. Ilisvnllalm-
linotonnunlct in Wttv <Ior i-itllcltv >lruinl» ini, Vlnin-!, I''rruilctnrt, Ivrulsrn!»', 8t»tt-
^art, VVllrrilmrg etv.

Vortrott'Iielio Ilntorrielitb- un>I I''.r/ioIimißS-Vn8taIton, /.Llrlrvivliv vi880N8vtii>»-
lielio nncl pnpulriro Vurtrllgv. livieli au8^v8tattoto l.esvlirrllo im ülnsonm. <>>»88-
rutigv llnivoröitllts-Iliiiliütliolc. .Vnt llom 8edin88v Iineiist an/.ivlivnl!v ninl I»-
Ivlironäo cVItortllmorsriuimIunt;

Oaruison. Outos 8tiuItttioLtvr (8elnui8pivl u. Opor). lm 8omn>or tllHlieko linn-
/.erto «los 8tLlItorekv8tor8 in «Ivr 8vliIn88>vIrt8eI>Ltt nnll im 8tklltßrutvn. Im >Viii<> r
ruior1cri.nut kusßo/oiolinvto 8^mplionio-lil>n/.vrto untor ^litivirlinnz; orstvr 8»!i8t>m.
Illllls, ^elilosslivlouelltungon.

ÖvIvMnIivit /.ur .laßll unll l-'iseliorvi. öi:ävr-l<lul>, 8el>litt8elinl>-!ilnl>, I.»»»-
'l'onnis-Iilnli. 8el>>viinni- nn<I HknIoLnstLlton run >iveI<Lr. 1>ampfiill«1er ni»i ivrumv
liiillvr allor )Vrt.

Oobvr vivr/iß vnr/llZIioI>v, /.nm 'l'vit I>»elitiorlllimto.Vvr/tv. .Vus^o/oieiinvte
lilinikon untor l.vituiij; vrstvr wvlli/inisetivr Orllöson.

Niotvvolinnn^vn allor ^rt /.u mllssi^vn l'roison. Vivliiielio tlvlvkvnliolt /.nr
l'Inverbung 8eliön ßvlvgouor nn<I inllißvr VVoImIilllmor. i!nvntj;öltlielivr WndnimL^-
naeinvoi8 im Wolmun88lmrvrm li«8 tivmoinnllt/.igon Vorvin8. I''.n8>i8eliv linlnnii'
<vnz;liselio liapvllo).

^usßv/oiednoto llntvls imtl ?oii8innon orstvn nn<l /voitoii llrui^os.

tttzlävldei'Ktzr krtzZnütznHNkrtzr.
Zskvuswllräixkvitsri äsr 8taät.
lilrelion r

lloiligL»'stlcirelio, j;ro88ii.rtj8vr, spllt^otliigeiivr ilitilvnban iiaisvr Itnproedt^
mit (irablionkmal, «Ivn iiaisvr nmi 8vino (ioinalilin I''.Ii8aI>otI> von llolion-
/.nllvrii llarstvllon,!.

8t. I'otvrskireliv, gotliisvii, rostaurivrt, mit vivioii liistoriseii iiitvrvssanton
(Iraliävnkmlllorn.

.1 osuitonkireliv, grossartigvr Ilrm ans ilvni voriMn .laiirimmlvrt, klmstvnll
rostauriort.

8vnak086, nouor öan.

sklnAlisn Olmreli, I'illek 4t>, ('orvvr ot' ^eluvsstdorstr).

Wvltllvllv Ovltiliulo:

Oa8tlinf /.um ölttor tam liiarkt), lllt68t08 <lvl>lluilo «ior 8ta«it in rvieiivm
8plltronaissanev8t)il.

l>nivvr8itllt8aula (am iaiäwigsplat/.), praelitvoli rogtauriort.

tirn88vr 8aai im Ilatiiaua, I8W vollouciot; rviei>8tv llvnaissanev mit >Van«i-

WMlliäöN.

Nio aito Xoekariirlleko (1788) mit rion 8tan<ii>il«iorn civa ILnrfllrsten Karl
'l'Iigoäor unä äor Lllnvrva.

Dor 8elilaelit- unä Viokdof an äor öorglioimvrstrasse.
jlas nono O^mn asinmsgodllnäv.
loading ...