Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1899 — Heidelberg, 1899

Seite: XVI
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1899/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
.Velteste äsutscde IImversitLtsstaät, un äer Nüuäunz äss kleckartliLles in äis
Rlieinsdölls, üderrußt von äer veltderüdwtou Ledlossruino, als lanilsrtiaktlied
sodönsto 8taät voutsodliiuäs auordaunt. I)ris Ivlima, namontliod aucd im VVintor,
oiues äor miläeston Züääoutscdlanäsvorrüßliokes tzuvldvasrior.

kkoräodadn äured äio ß»N2o 8taät, eloAsnto Droscddon auk modreroii LlätLon.
2adIIoss deizuomo Lpariorßän^o in äor Ldene, vio in äom dis xur 8taät roicdon-
äon Walä. Lorzdadn aut' 8cdlos8 unä üäollcoulrur, Lotcaiiiaduoii in äas Iloelkar-
tdsl unä an äio Lor^strasso mit idron romantiscdon Lurgruinvn. diisevdadn-
dnvtovpunlct in Mtto äer 8tääto Nanndoim, ^laiur, d'rkmdfurt, Ivarlsrudo, 8tutt-
gart, 'VVür^durZ oto.

Vortreü'Iicdo Ilntorricdts- uuä LrrnoduiiAS-^nstalten, ^ridlreicdo vissenscdukt-
licdo unä populäro VortrüZo. lioicd susAeststtoto I,esedaIIo im Dluseum. kiross-
artizo IInivorsitäts-Lidliotdelc. Vuk äom 8cdlos8o döcdst anmodenäo unä dv-
lekrenäo Vltertümorsammluug.

6arni8on. 6utes 8taättdoster (8ckauspiel u. Opor). Im 8ommer tüßlicko Xon-
Lörto ävs stäätisoden Orcdosters in äor ^edlossvirtsodakt uuä im 8tsätßarton. Im
Wintor nuorlcavnt susZoLoiodnvto 8^mpdonio-Lon2orte untor Lütvirtcung orstor
8oliston. källe, Ledlossdolouedtungon.

6ole^ondoit ruir äaßä unä Lmodoroi. Luäer-Ivluds, 8cdlitt8edud-1vlud, I^avn-
Vennis-Oesollsedakton. 8cdvvimm- unä Lrulosnstaltou am ^oclcar. Oampkbääor
unä vvarmo Lüäer sllor .Vrt.

Oedor vierriß vorLügliedv, üum loil doeddorüdmto /lerrto. ^u8Z02oicdnoto
Llinilcon untor Loituug orstor moäiriiiisodvr 6ros8on.

Niotvvdnungon allor ^rt ?.u müssiZon Lroiven. — Violkaedo OeloAvndeit »ur
LrwerdunZ scdön ßeloZoner unä dilliZor VVodndäusor. IInoiitZoltliedor Wvdnun^s-
naedvvois im WodnunZsbuioau äos 6omoiunütmMN Voroins. Lvßlisedo Lolovis
(eußlisedo Xapollo).

^U88o/.oiodneto Ilotvls unä Lonsionon vrston unä rivoiton kanßos.

ÜtziÄelverKtzi' I'rtzmütznllikrtzr.

LsdvLSwüräiZIcsitvu äsr 8taät.

Liielien:

IloiliAZeistlciroko, ^rvssartixor, spütxotdisedor Ilallondiin Xaisor Luproedts
mit 6radäsnIcmi>.I, äon Kaisor unä soino 6omadlin ddisiidotd von Loden-
?.ollern äsrstollonä.

8t. Letorslcircdo, Fvtdisck, rostauriort, mit viclon distoriscd intoressanton
6radäou1cniiUerii.

äosuitonlcircko, ZrossartiZor Lrm aus äom vorixon äsdrdunäort, dunstvvll
rostauriort.

^vnaZvxo, nouor Lau.

(LuAisd 6dured, klöclc 46, Oornor ok 8cdiosstdor8tr.).

Weltlivde Oodiiuäe:

6astdok 2Uin Rittor (am Uardt), ältestos 6edäuäo äor 8taät in roicdvm
8pätrouai88aiieo8tvl.

Onivorsitätsaula (am Luävißsplatv.), praedtvoll rostaurivrt.

6rossor 8aal im Latdaus, 1890 vollouäot; roiedsto liollaissaneo mit Waoä-
Zomäläon.

Vio altv Xoedardrüelco (1788) miL äen 8tanäbiläorn äos Lurkürston Karl
Vdooäor unä äor Ninorva.

vor 8odlaedt- unä Vioddok an äor Lorßdoimvrstrasso.

I)s>s nouo 6^mn asiumsßodäuäo.

6rossd. 8ternvarto auk äom 8toelckrulln6lldauz in ävr Mdo äos könißstudls.

Donkmälor:

k'ürst Lismarcd, ^arwordüsts im öismarelcgarton.

k'ürst Wrväv (in äsr sozon. ^nlaxo), Lronev-8taoäd11ä.
loading ...