Adressbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Schlierbach, Neuenheim und Handschuhsheim für das Jahr 1903 — Heidelberg, 1903

Seite: XVI
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1903/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Lodrbaok, aalrirsicÜe Zute i?u88- uuä i?adr>veß6, Wvzveiser, KuIiedLuks nuä
Zvdutrdütteu. Oarm liegsu:

а. Ovr Lönißstulil mit 27 Netvr dvdsm lurm, döedster ^ussiedtspnvlct
ävr OwßvZeuä, uamvvtlicd üdvr äie Rdviuvdeus vvu Worms dis Ltrass-
durx, vou ävr Ltaät aus mit Waxsu iv vioer Ltuuäv, vvu äer NoIkeuLur
aus aus vortrvküiedem d'ussptaä iu 40 dliu. 2U vrreiedeu. kvstauratiou.
lu äer HLds äie OrossdersvFliekv Lteruvarte.

d. ver Lodldok mit äsr alteu Wirtsodakt uuä äem ueuea Lotel, Lvmmer-
üüsede ersteu ItavFss, 1600 duss (480 m) doed. Ledattixer d'adrveZ
üder äie ärei ddedeu diu, üder äeu dodleu LLsteudaum rurüed.

e. Oer Lümmeldaeder IIok dei ^eedarZemüuä, Ltativu äer Öodaldadu,
oäer vou äer Ilauptstatiou Ledlierdacd auk eiusm im dodeu LommTr de-
souäers empkedlensverteu I'ussweg ru erreiedeu. 8edöus Rüed^exs üder
LöviZstudl uuä Kodldok.

ä. Zedattige I'ussveZe vaed Heedargemüuä (siede uutsr 5) uvä Lammeutdal.

2. OergauL devaläeteLelliZeuder^ (vdemals Heueudeimer'Oemeiväsvalä
mit etva 550 LIorZeu) auk äsm reedteu Heedaruker, eutveäsr vou Neueudsim aus
oäer äured äie „IlirsedZasse" (8tuäeutenpaudxlat2) su erreiedeu. ^.uk äem Vor-
dergs gsgeu äas Heedartdal ^ussiedtsturm mit ausgeäeduter VoZelxerspektive
auk 8taät, 8ed1v8S, Xeedartdal uuä Lbeue.

^uk äsm üauptZipkel iuteressaute Rests äer uraltsu Hlosterlcireds rum
dl. dliodael, vou äa advarts äured äas iäMseds 8!edeumüdleutdal uaed üauä-
sedudsdeiw, oäer über äie 2ollstoelcdütte (reireuäer Llielc auk 8taät uuä Lodloss!)
uvä äured äie IlirsodZasss 2urüed.

3. 8tiktsmüdle uuä ^iexeldauseu, delisdts ^usüugsortv am Heelcar-
uker. Vou äa sedöus LxarrierFäuZe iu äas Llausdaodtdal oäer uaed 8odöuau.
I'Ldre rvisodeu 2ie§eldauseu uuä äer geZeuüder lieZeuäeu Liseudadustatiou 8odlier-
daed. ^uk äem Waläwege äadiu äer „Wiletceuskels-, derrlieder ^.ussiedtspuulct.
>Veiter odeu au äsr Lüdlersviess dloltlcedütte.

4. Weisser 8teiu. Lutveäer üder Lauäsedudsdeim äured äas üäüdl-
tdal uuä äie siedeu WeZs oäer äured äie Ilirsedgasse, LoIIstoelc, Loläermauos-
Liede 2um ^ussiedtsturm. Omkasseuäs d'eru- uuä Ruuäsiedt. 8odöus IVe§s
diuad au äie Lergstrasse uaed vosseudeim uuä 8edriesdeim uuä ius ÖsdirZe
äured äeu Lreu^Zrunä uaed Leterstdal oäer veiter uaed HeiliZIcreuLstsiuLed im
Lteiuaedtdal.

5. Heolcargsmüuä, malerised am Liuüuss äer LIseus iu äeu üeelcLr §e-
leASues 8tLätodeu mit aumutiZer OmZeduug. (Neursrs xrisediseds IVeiustude).
Vou äa uaed äem durZeureiedeu Heejcarsteiuaod, sutveäer üder DilsdsrZ
oäer auk äsm reodteu Heelcaruker üder LleiuAemüuä iu daldsr LerZesdöds auk
praedtiZem VleZs äured äeu Walä au äeu LürZeu vordei 2vm 8taätodeu.

б. 8odrissdeim, au äer LerZstrasse, wit Ruius 8trad1euburg (Rsstau-
ratiou) uuä Oeldsrx, kreis uuä Zrossartißs ^.ussiedt üdsr äis Ldeue; wittelst äer
Lodaldadu.

7. LäiuZsu (Lodaldadn) mit Zrossem LierZarteu uuä sedöuem Ldek auk
äie LerZstrasse.

8. ^odvetriuZeu, 8tatiou äer Leiäeldsrx-Zvs^erer Ladu. Lsrüdmter
Oartsu L !a Versailles mit IVasserlcüllSteu, l'empelu, statueu, Luustruiveu, No-
sedse vto. ^uk äeu Vrieädökeu veulcmalsr äes Viedters Ilsdel uuä dlaturkorsodsrs
8odimxer.

9. Lsimsu (grosses Oemeutverd) au äer vleLtr. ^trasseudadu Leiäelderg-
Mesloed.

v. Ia§68-^.U8ÜÜA6 VOQ L6iä6li)6rA unä surüek.

1. Ilaed Weiudeim, Lurg WiuäeoL uuä auäeru Luudteu. Üäaiu-IIeelcLr-
dadu oäsr Ltrassendadn.

2. ^.u äie Bsrgstrasse uaed Leppeudsim mit Lmue, ^.uerdaed
mit Luiue, dlelidodus, Lelseumser, RiessusLuls, äauu üder äutzendeim rurüed,
allsutdaldeu äie derrliedsten LaudvaläuuZeu.

3. üeeLaraukvLrtZ naed Lberbaed, vou sodöu devaläetsu Lödsu lied-
lied umsLumtes, kreunäliedes 8täätedeu. Lartis oaed äsm LatLSuduelcsI.

Lirseddorn, sedöu Lelezeu mit LurZ, ^otdiseder Lirede. Lrseddeimer
Lapelle vte.
loading ...