Adressbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim für das Jahr 1904 — Heidelberg, 1904

Seite: XVII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1904/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVII

9. 8p6^6r6r8bok, 86kr beliedtkr Xu8Üu^ äe8 HeiäelbsrZsr kub1ikuui8, am Walä-
rÄuä, 6M6 Irlsinb ba.ib6 8tuuäb vom Rrieäbok, abbr aueb vom LliuZeuteieb
au8, eutwtzätzr über ä6u 8att6l ä68 L6rZ68 (8xruu8böb6) oäsr auk 8ebatti§6M
b'abrweZ au äer Lauxel (Hi686U8t6iu) uuä äem Rouäell (^.u88iebt8puukttz)
vorbei 2U erreiebeu. Von äer 8pruvZbob6 2um Oai^berZ mit lurm, eiuem
äer berrlieb^teu ^U33iebt8puubt6 äer IImZ6§6uä. Liue Viertelgtuuäe iveiter
äer Lierbeläerbok.

10. k'ür L61V6AUUZ iu OebirZZ- uuä Walälukt obue 8t6i§uuZ bauu äie Reuüt^uuK
äer LbrZbabu bi8 2ur Nolkeubur 1i68t6U8 empkobleu iveräeu, iu8b68ou-
äere äer b6^u6M6 W6Z vou äor 8tatiou s.u bi8 ^um 1?6l86vm66r (6iu6
8tuuä6) uuä vou äa abnmrt8 bi8 2ur 8tatiou äer Xeebarbabu oäer äom Wo1k8-
bruun6u.

II. Or«886L'6 8pL2i6L ^äLL86.

6i8t6v8 mit LeuutrüuuZ äbr R^r^babu, 8taat86i86ubabn uuä äer

Robalbabueu.)

1. Ver 8taätwa1ä, 5000 Norgen, er8tr6ebt 8ieb auk äem liubeu Xeebar-
uker aukivärt8 bi8 211m Xümmblbaeber Kok uuä auäerer^eit^ bi8 iu äie Xäbe vou
Robrbaek, ^ablreiebe §uto b"u88- uuä Vabrw6Z6, WeZivei8er, Hubebäube uuä
Äebutrübütteu. Oariu 1ie§6u:

3. Oer IvöuiZZtubl mit 27 Neter bobem lurm, böebbter Xu88iebt8puubt
äer HwA6Z6uä, uameutlieb über äie Hbeinebeue vou Worui8 bi8 8tra88-
bur§, vou äer 8taät au8 mit WaA6u iu eiuer 8tuuäe, vou äer Nolbeubur
au8 auk vortreküiebem I u88pk3ä in 40 Niu. rüu erreiebeu. Re8ta.ura.tiou.
lu äer Xäbe äie Oro88b6r20ZIieb6 8teruwart6.

b. Ver Loblbok mit äer alteu Wirt8ebakt uuä äem ueueu Hotel, 8ommer-
Iri8e1i6 er8ten Rau§68, 1600 Ibi88 (480 m) boeb. 8ebatti§er Rabrw6K
über äie ärei Ibebeu biu, über äeu bobleu Xä8t6ubaum ^urüeb.

e. ver Xümmelbaeber II ok bei Xeebargemüuä, 8tatiou äer Rolralbabu,
oäer vou äer üaupt8tatiou 8eb1ierbaeb auk eiuem im bobeu 8ommer be-
80uä6r8 empk6bl6u8W6rteu Ru38^v6Z ^u erreiedeu. 8eböutz Rüebiv6§6 über
IvöuiZ8tub1 uuä Xoblbok.

ä. 8ebattiZb bu88w6Z6 uaeb XeebarZemüuä (8iebe uuter 5) uuä Lammeutbal.

2. ver Zau? be^aläete Ileili^enberZ (ebemal8 Xeueubeimer Oemeiuäe^alä
mit etiva 550 NorAeu) auk äem reebteu Xeebaruksr, eutweäer vou Xeueubeim au8
uäer äureb äie „Üir8eb§a886" (8tuä6uteupaubp1at2) 2u erreiebeu. ^.uk äem Vor-
ber^e A6Z6U äa8 Xeebartbal Xu88iebt8turm mit au^Ztzäebuter VoZelpergpebtive
auk 8taät, 8eb1o88, Xeebartbal uuä Ilbeue.

^.uk äem LauptZipkel 1utertz88aut6 Ü.68t6 äer uralteu Xlo^terbirebs rium
bl. Lliebael, vou äa abwärt8 äureb äa8 iä^lli^ebe ^iebeumüblsutbal uaeb
äem 8taättei1 Üauä8ebub8b6im, oäer über äie ^oIl8toeIcbütt6 (rei^euäer
Rlieb auk 8taät uuä 8eb1o83!) uuä äureb äie IIir8ebAa886 Lurüeb.

3. 8tikt8Mübl6 uuä 2i6§6lbau8eu, beliebte Xu8ÜuZ8ort6 am Xeebar-
uker. Vou äa 8eboue 8pa2i6rAän§6 iu äa8 ÄIau8baebtba1 oä6r uaeb 8ebouau.
Räbre Lwi8ebeu 2i6Ke!bau86u uuä äer geZeuüber 1ie§6uä6ul!b86nbabu8tati0u 8ebli6r-
baeb. ^uk äem Wa1äw6Z6 äabiu äer „Wi1eb6U8kel8", berrliebor ^.u88iebt8puubt.
Weiter obeu au äer Xübl6r8witz86 ^loltbebütte.

4. >V6i886r 8teiu. blutweätzr über Ilauäaebub^beim äureb äa8 Nübl-
tbal uuä äie ^iebeu We§6 oäer äureb äie Üir8eb§a886, 2oIl8toe1r, HoIäormaunZ-
Liebe rium ^U88iebt8turm. IImka886vä6 Reru- uuä Ruuä^iebt. 8eboii6 Weg6
binab an äib V6rZ8tra886 uaeb Oo886ub6lm uuä 8ebritz8b6im uuä iu8 OebirZtz
äureb äeu Lrsu^Zruuä uaeb Reter^tbal oäsr weiter uaeb IleiliZbreu^^teiuaeb iw
8t6iuaebtba1.

5. XeebarZemüuä, maleri^eb am Linüu88 äer H186U2 iu äeu Xeebar §6-
16F6U68 8taäteb6U mit aumutiZsr IImZebunZ. (Neu26r8 ^rieebi^ebe Weiu8tub6).
Vou äa uaeb äem burKeurbiebeu Xeebartzteiuaeb, eutweäer über Vil8btzr§
oäer auk äem reebteu Xeebaruker über XleiuZemünä iu balber LerZeZbobo auk
präebtiZtzm We§6 äureb äou Walä au äeu Rur^eu vorbei ^um 8täätebeu.

ii
loading ...