Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim sowie dem angrenzenden Teile der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 1912 — Heidelberg, 1912

Seite: 240b
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1912/0285
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
LtQASiraxsnv

SoLut2ins.rLs.

ZVSSzZ L 6LV»/^N0

Iriksbsr: ^okau» ^oood Losolr unä Altoks.sl OsvIrs.rL

V S, L2 NL^DüsDrsLL^TNL O 3, 22

pvrnspi'koker Ar. 765. — lele^ramme: Losvk-kedkai'il klsnniielm.

kejeksdavk-Oiro-Oovto. — Rallk-Oovto: kkeioisoke Oreäitbsllic Nallllkeim.

TteidNmen- m« Visrbsig-Miiir.

§g>i>rikLti<m uilä xrosse» LL§sr vollI,«äor-Lrsibrislligll rllorLrtov, sLrlllltisrtbssteI!iobsil1oIl-8rlldollx«rbllllx,
Lperislität: Lsuxtlllltrisds-Rismoll, eillfgcd, cioppeit unä üreikgoll bis ru Uen Zrösstsn Rreiton.
Kslrittsts kismsll oblls ÜLbt kür v^osmos, Llslltromstoroll, LolobsordsitllvA»- v. oobll«U»llr«lläs Looolliosll.
Vdromloäsr-lllrvidriomsll kür bsisss uoä keuollti Sstriobs. — Rismell kör LsIbkrsiU!- lurä Villkoldstrisd
Riomsll kär LutomodU-I'llllrrsllgv llvä Uotor-kLllrröäor. — Riomsll kiir Isvävirts oilllktliodo Llsssllillsll.

UvASr iv Lllllltil-, ösllmvoll-, Uammi-, 8»vk- ll. LsmsUlllsr-Irrid-
riomoo, sovis Ilrsosoort-Sllrtsll v. Llsvstor-Sllrtsll sälsr Lrtsll.
Riomsillsäsr, SodUeäsr, SLmisolllväsr ovä äivorr» Uoäer sa
1oodlli»oll0ll Lvooksll. — Usxrossts kllmxsnmrllsollottsll.
kllmxsL-Drxxoll rmä Sodsidoll.

Vali'088-. küffel- unrl polieniecle»' ru 8vk!eif-
uncl polien-^veoken.

Rllllä- llllä RsräsI-ü'rridrismrL. IlLrmsrdllllrsll. Höd-Rismss.
RismoLVsrbilläsr. — öodllrrkoUs, SrolcsvIlvLUvll, Sisdsrdeitsgiirtsl. — Rismeoditt, Riomsvkstt, l>oäer-0sl».
RiomoosxLiuier, — RismsllllllLsgor. — Uöirvrvo Liowsllsodeiboll, VrLL»miisioll»Ioitoro.

L»-Aros-Äisäsris.AS vo» «IL.S s L.säsr-Ss!

bestes sntiseptisckes RonservierullKsmittei kür 1'reibriemen, RoUer, Lckube

UllU Ltiet'el, Nserüoixescllirre, LvttelreuA, 1'rsns-
WlA-r missionsseile un<1 l'sue.

WLÄ __

kompleits Linnodtungsn 80wis
koparaturen in Kürr63ter?ri8t.

LlasdLLAS sLlsr Llrtsr»

sür Lcbmiecle, Lcklossereien, Risen- uncl UesslNAKiessereien usv^.

LllisdLIxs kör Lleüötor uvä sdomisod» rvdrikoll.

LMnäSr-

MMMM


rum Lllsxlltrell vov 8to.ud Llls vxllsmowllsodillsll uvä sovstigsv LssodillovteUov, sovio kör ULllsZsdrouod.

»

I
loading ...