Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1900/1901 bis Sommersemester 1905 — Heidelberg

Page: 1903SS_03
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/UA1900WSbis1905SS/0264
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Umäoinisekk ökliöräM.

Li>oi vktor (^La<t6iM86li68 Llrelitoiimn)
(ieli. Lat vr. 626111^.
I>sr Ar«88v 8vnit1 üsr Hnivoi8itnt.
8nmtlisb6 oräsntlisbs Xrsfs88oren äsr fünf Lalcultiltsn nntsr Voi8itr
6«8 Xrorslctor8.
vsr «NKvrtz 8vn»t äsr Hnivvi8iMt.
Oer krorslctor.
Der Xxxrorslctor Osb. Hokrat vr. LuXI.
Xirsbsnrnt Or. Ls.88srmami, Oslcnn äsr tbsolossissksn XnlcnltÄt.
Xroke88or vr. L,a8otrüt2, v sic an 6er ^iristiseiien XalcultLt.
vokrnt vr. Visrorät, vslcnn äsr M6äi/äni8oli6n k'nlcnltnt.
?rofe88or vr. XaLbAsn, vslcnn äsr pliils80pbi8obsn Xalcultnt.
6sb. Xnt, vr. 6urtiu8, vslcnn clsr nnturm886N86bnft1.-matbsMnti8obsn
Lülcultrlt.
vokrnt. vr. Lrauvs.
-krofs88or vr. 3'ro8lt8slr
vsisitrsr in Vi8riplinnr8nobsn:
Obsrnmtmnnn IIskbillA, Xlsinsr 6ni8bsrAivsA 7.
8vlcrvt»rin1.
I7nivsr8itLt886lcr6tLr: Holl, 8elnilAN88S 2.
vnivsrsitntsnlctnnr: 8slcrstiir ^immsrmnnn, Llumenstrnsso 37.
Xnnrlsi^sbilks: 8obü88lsr, Aittslbnä^n886 5.
I)isil8t-lk'sr80nnl.
Obsrpsäsll nnä H:ui8M6i.8tor äs8 IInivsrsitätsKsbLnäss: >Vittmnnn,
^uAN8tinsr^L886 2.
Obsrpsäsll nnä vnnsmsistsr äss b'risäilobsbnnss: Ls kn, vnupt-
3trL886 52.
Obsrpsäsll: vsiässlc, 8sbul8N886 4.
Hn!vvr8it»t8-^rvliiv.
Vorstnnä: Odsrbibliotbslcar ?roks88vr vr. UVills.
Iluivsi8i1nt8-I)i8^iplill»rbsböräs.
viMplinarbsnintsr: Obsrnmt-mnnn Usbtiux, XI. Onisbsrßcvs^ 7 (6s-
8ebitkt8/immsr ve/irlcsnmt 8immsr Xr. 8, Vnupt8trn88s 209).
loading ...