Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0537
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
4

Or. 8edöI1, 6od. OolrnI, Odilos. Onk. (OoiäoldorZ 31. V. 1877).
Or. Lütsodli, 6sd. Rat, Xat.-mntd. Osk. (IIoiäoldorA 9. II. 1878).
Or. von Oudn, Ood. HokrnI, Odilos. Onk. (OoiäoldorA 7. II. 1880).
Or. Lrnuoo, Ood. Oolrnl, Odilos. Oak. (Oiosson 20.III. 1880).
Or. von Oiliontdal, 6od. Oolrnt, änr. Oak. (2üriod I.X. 1882).
Or. X onw nnnOritr, 6od. Oolrat, Odilos. Onk. (OroiburZ 18.VI. 1883).
Or. Oomino, Ood. Lirodonrnt, Odool. Onk. (6onn 28. VII. 1884).
Or. Ootdoin, 6od. Oolrnl, Odilos. Onk. (Lnrlsrndo 31.1. 1885).
Or. Llobs, Ood. Ootrat, Xnt.-wirtk. Ook. (Oasol 24. IX. 1887).
Or. Ourtius, Ood. Rnt, Xnt.-inLtd. Onk. (Liol 23. XII. 1889).
Or. vonOornLsrowski, Ood.OolrLt, Odil.Onk. (IIoiäolbA. 19.11.1891).
Or. On ä oinnnn, Ood. Ookriri, äur. Onk. (LöniAsdor^ 20. VIII. 1892).
Or. von 8odubort, Ood. Lirodonrst, 1'kool. Onlr. (Liol 1. X. 1892).
Or. VVaAonmnnn, Ood. Lolrat, Noä. Oalc. (äons 1. XI. 1892).
Or. Oroollsod, Ood.Lirodonrnt, Odool.Osk. (OoiäsldorA 21.XI. 1893).
Or. Lorolä, Ood. Oolrnt, Odilos. Oslr. (lloiäsIborA 16. IV. 1894).
Or. Lossol Xlbroodt, Ood.Oolrnt, Noä. Oak. (Ns.rbur^ 6.1. 1895).
Or. V7oiss, Oed. Lirekonrnt, Odool. Vak. (NnrburZ 15. III. 1895).
Or. Oraäonvitr, äur. Onlc. (LöniAsborA 16. IV. 1896).
Or. Oloinor Orilr, äur. Ood. (8o.so1 2. VI. 1897).
Or. OonLrä, Ood. Rnl, XN.-mntd. Onk. (Liol 23. III. 1898).
Or. Oottlisb, Ood. Oolmt, Noä. Onk. (OoiäolborZ 31. III. 1898).
Or. Lartdolornno, Ood. OolrLt, Odilos. Onk. (Oiosson 1. IV. 1898).
Or. Lrokl, Oed. Ost, Noä. Onk. (Nnrbur^ 1. X. 1899).
Or. 8tLokol, Ood. Ookrat, X^t.-inNK. O^k. (Lisi 10. X. 1899).
Or. Ornst, Noä. Osk. (2üriod 15. III. 1900).
Or. Loops, Oed. Ost, Odilos. IHK. (Loiäoldor^ 4. VII. 1901).
Or. ^Voll, Ood. Oolrnt, Xat.-inNd. Vak. (LoiäolborZ 9. VII. 1902).
Or. Lnmxo, Odilos. Oak. (IloiäolborA 26.1. 1903).
Or. 6 oll, Odilos. Onk. (IVürTburZ 1. IV. 1903).
Or. Noo^o, Ood. Oolrot, Noä. Vak. (OrlLn^on 7. VII. 1904).
Or. ^Vodsr Xlkrsä, Odilos. Onlc. (?rn§ 11. VII. 1904).
Or. Xissl, Noä. Oak. (LoiäolborA 22. VII. 1904).
Or. ^VüIkinZ, Xat.-wstd. O^k. (OLn^ 27. VII. 1904).
Or. XouwLNn Onrl, Odilos. Onk. (Liol 1. X. 1904).
Or. Lossol Lorwann, Noä. Onk. (Oiosson 8. X. 1904).
Or. Onolcon, Odilos. Osk. (Oiosson 16. IV. 1906).
Or. Loltvor, Ood. LolrLt, Odilos. Onk. (Ooiäolbor^ 4. VIII. 1906).
Or. Oloinor Vild., Oed. Lolrat, Noä. Onk. (üoiäslborA 3. XI. 1906).
Or. ^Vilms, Noä. Onk. (Lnssl 1. IV. 1907).
Or. Ooinsdsimor, ,Iur. Onk. (OsiäoldorA 4. IV. 1907).
Or. Lavor, Oed. Lirodonrat, Odool. Oak. (LöniAsborA 1. X. 1907).
 
Annotationen