Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0540
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
7

IsicktstatmLssigs ausseroräeiitliciis krokessorern
vonLiredslldsiw ^rtdur, vr. iur., OuisdsrAstrusss 59.
^kkoltsr Drieärisk, vr. iur., Vsopolästrusss 49.
Ruäbrusd (Gustav, vr. iur., Nittslstrusss 18.
vsrsls Vsopolä, vr. iur., Oksr8trg886 22. Id/. 2895.
krivatäo^eutell:
vosdoiv vruur, vr. iur. st xdil., AisZsidäussr Vuuä8tru886 59.
8skoslldorll ^ultder, vr. iur., 2üdrillAsr8trL886 10.
voll LünssdsrA vdsrdurä, Drdr., vr. iur., OsrAstr. 53. Tis/. 1714.
Av6i2ini8e1l« Fakultät.
Inaktive oräeutUode krokessoreu:
^.rnolä äulius, Osd. Rut vr. wsä., Dxr., OuisdsrAstrusss 101.
Lsdrsr Dsräiuullä, Osd. Rut vr. msä., Luissrstr. 27. IN. 810.
Vsdsr Idsoäor, Osd. Hut vr. wsä., LIumsll8tru886 8.
DürdriuAsrNux, Osd. Rat vr. wsä. et xdid, Nsusud. Vllllä8tr. 20.
Id/. 312.
Drd ^Vildslw, Osd. Rut vr. wsä., Dxr., Risästrusss 4. Id/. 194.
Llluukk Draor, Osd. Kut vr. wsä., 8e6Aurtsn8tru886 6.
^urutd Ulbert, Osd. Lokrut vr. wsä., Lauässdudsd. Vullä8tr. 23.
Id/. 932.
Aktive oräeutlicds krokeesoreu:
^VllAsnillUll ll ^.uAust, Osd. Lokrut vr. msä., vsiAstr. 80. IN. 1081.
Xv88sl ^.Ibrsedt, Oed. Hokrut vr. msä., vr. wsä. d. e. (Osok),
vr. xdil. d. s. ^Orsikstvulä), vr. ill sc. d. o. (OumbriäAS-DuAlullä
ullävudlio), vr.iur. d.s. (8t.^.närstV8), ikduäswisstr. 3. Id/. 1754.
Oottlisb Ruäolk, 6sk. Lotrst vr. msä., LerZstr. 96. Id/. 105.
Lrsdl duäoll, Osd. Rutvr. msä., vr. xdil. d. s. (Orsitswulä), LerA-
8tru886 106/108. I'e/. 306.
Drost ?uul, vr. wsä., OruiwdsrAtvsA 8. IN. 1432.
UsiiAS Lurl, Osd. Ilokrut, vr. wsä., 2sppslill8tru886 33. Id/. 336.
^issl Drullr, vr. wsä., V1sr8tr3886 8. IN. 1054.
Dosssl HsrwLlln, vr. wsä., ^VsbsrstEss 7. Id/. 748.
Dlsillsr ^Vilkslw, Oed. Lokrut vr. msä., 8seAurtsll8tr. 8. Id/. 305.
^ilws Nux, vr. wsä., vsduu, widert-IIsdörl6-8trL88ö 10. Id/. 1256.
Draus HsrwLllll, vr. wsä., ^Ibsrt-Vsbsrls-Dtrasss 5. Id/. 2971.
Oiäentliede Rouararprokessorell:
6 r 6 rll ^ Villrsllr, Oed. Hut vr. wsä., Dxr., inaktiver oräsatliedsr
kro1s88or, ^isAslküussr Vanästrasss 23. Id/. 366.
 
Annotationen