Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0550
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
17

Asiodonleiirer: ^Valärakk, Lgplsrstr^ss 3.
l Ikritr Ols-ttoer, kekrümtsproktikoot, Xsueiäieimer
^ssistkiitöll: 1 I^Lllästra886 74.
I O. ikrvolä, RokrbLodor 8trL33e 7.
Oadorvnt: Larl ^.veslm, Xeue8 LolIeZiolltivue (Oivss. L.ugU3tillor^.).
Oievor: ävkob ^Valäollmsier, 8okuIZL386 4.
^V^H>1o108i8edS8 IllMlut.
8ctiuIZLS8e 6 (LiiiZso^ Lucli von der LuZustmorzssse).
Direktor: ?roke88vr Or. Horm von Rvoke, L1ittsl8trv886 43.
Lsäiovun^: Drau 8ek^Lr2, 8okuIZv886 6.
Uu8iL-Iv8li1u1.
Keues LollsAisiöiLus (OrabgllZLSse 3).
Direktor: Oenerv! Musikdirektor ?roke38or Or. ^Volkrum, Xeueii-
keiwer O8llä8tra886 32.
^88i8tent: Oerwaoll Ooxxoii, Ko8öiib6rZvsZ 7.
Oiever: ^.N8ta1t8äikllsr uaä OauNiie^ter O. Ookmanv, 6siLdsvAL88S 3.
^LaÜ6IIll86lLtz8 Lraitk61llirni8. 7'e/. 34.
^Kitävivi8«;litz Lraiili«llda«8lcoiumi88ioll.
Vor8itrsoäer: Oed. Ookrat I'rok. Or. o ^ eo mvii v, Direktor äer
Augenklinik, Oerg8trn.886 80.
Oeii. Rat?rok. Or. 0 / ern Kixr., Direktor 4. 8nwnritordnu868, 2iegol-
döu8er Onnä8trn886 23.
Oed. Lat ?rok. Or. Lredl, Direktor äer L1eäirilli8odoll Llioik, Oorg-
8trN886 1 06/8.
kroke88or Or. Orn8t, Direktor äe8 OntkologiZed-nnstomiseden In8ti-
tut3, Ornimbergveg 8.
Oed. Dokrnt ?rok. Or. Lien ge, Direktor 6. Ornuenklinik, /spi'LÜnstr. 33.
?rot688or Or. d^issl, Direktor äer Osvedintr. Llinik, Okor8trL836 8.
Oed. Ookrnt Orot. Or. V7i1delm kleiner, Direktor äer Lloäirin.
Doliklinik, 8e6AÄrt6N8tr338s 8.
?roks88or Or. 4ViIw8, Direktor äer Odirurgi86d6ll Llinik, L.Ibert-
IIeb6rl6-8trL88S 10.
krokeWor Or. Lümmel, Direktor äer Klinik kör Odren-, Knsen-
unä Keklkoxkkrnnke, Keuendeimer Dnnä8trn886 48.
kroke88orOr. Lettin an n, Direktor äer Oautklinik, Kronprinrenstr. 14.
^wtwann Or. 038tellkol2, OLlläkrieä8trL836 4 s.
Oderreednungsrnt Oos 8 ert, Onuxt8trn886 52.
Lürgorwsi8tsr kr. "Uielanät, kdeater8tra886 4.
8taätrnt kinil Koselsr, 6iell6ll8trÄ88s 1.
Hievor: ^.NZtalteäiener unä Dan8mei8ter Laläuk, Oanpt8tra386 52.
2
 
Annotationen