Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0636
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
9

kd11«80plii8olitz vakulläl. 2kr. 1425.
Aktive orckeotlieke ?rokes8vrsii:
Winäslbancl ^Villislm, 6sli. Rat vr. Mil., vr. ok laiv d. e.
(Lrincston), vr. 68 Iettrs8 li. 6. (6snk), vr. iur. d. s. (LöniZsdsr^),
Vanäkrisästr. 14. 1530.
8sliöI1 lkritr, 6sk. vokrat vr. Mil., VIsin86lmiiät8tra886 36
OVildslm8platx). 7«/. 1615.
von vukn vrisärieli, Osk. vokrat vr. Mil., 1VsrrAa88s 7. !?el. 1778.
Lrauns IVildsIm, 6sl>. vokrat vr. Mil., Vaisbsr^str. 87. 7N. 1487.
vsumann vrit^, 6sk. vokrat vr. Mil., Roonstr. 14. M. 1674.
Votdsin Vbsrkarä, 6ek. vokrat vr. Mil. et vr. iur. d. o. (Lonn),
1Vsbsr8tra88s II. 7K?. 1302.
von voma826V8Liä.Ikrs<l, 6sd. Heirat vr. Mil., LerZ8tra886 28.
Lsxolä Varl, 6sl>. vokrat vr. Mil. st vr. iur. Ii.o.(KlasAorr), Lrüsksn-
8trL886 45.
Lartkolomas Oliriatian, 6sli. vokrat vr. Mil., Lsr§8tra88S 77.
M. 1356.
voop8 1olisllN63, 6ed. Rat vr. Mil., vlinAsntsiedstr. 13. !?el. 1482.
Vamps Oarl, vr. xkil., Lluwsntlislstrasss 1 3. 7N. 1296.
Loli vranr, vr. Mil., vntsrs vsekarstrasss 32. T'el. 1483.
V7sl>sr ^.lkrsä, vr. Mil., vanässdudsk. Vanästr. 39. 7"el. 1673.
vsumann Oarl, vr. Mil., vskan, Lanclkrig(l8tra8ss 1.
Onoksn vsrwann, vr. pliil., IVsräsrxlatr 5. IN. 1618.
vsttnsr VIkrsä, 6st>. vokrat vr. Mil., Lis^slkäuser Vanästr. 19.
7N. 1661.
Oräeatlicds llollvrarprokessorea:
IVsbsr Nax, vr. iur., inaktiver oräentlislier Lroks88or, 7äe^elkäu86r
Vanä8tra886 17. 7N. 1401.
VKIiA Oustav, 6sli. vokrat vr. Mil., Oaiedsr^strasss 78.
IVills lakob, 6sl>. Vokrat vr. Mil., Lun8Sll8trs836 9.
Lranät 8amus1, vr. Mil. et vr. tksol. li. o. (vsickslbsrZ), 86killsr-
8tras8s 18.
von IValädsrA Nax, vrlrr., vr. Mil., ülönelidokstr. 12. Tlsl. 855.
Ltatmässige ausssi-oräeutlieke kroksssorsu:
IVolkr um Lkilipp, Osnsralmusikäirsktor, vr. Mil. st vr. tlreol.
d. e. (vsiäslberZ), vsusnlrsiwör Vanästrasss 32.
86linssssans vrisärieir, vr. xdil., Lloltkestrasss 6.
Lanks vsrmaon, vr. Mil., Llittslstrasss 43.
La 8k Vmil, vr. Mil., Loseobsr^vveA 3.
HicktetstwLssigs susseroräeotliede prokessorea:
86lisrrsr ^okannss, vr. iur. st Mil., vsusnk. Vanästrssss 58.
 
Annotationen