Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0637
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10

LV»NAL.1bert, 6eb. vokrut, vr. pbil., vLnäkrieä8trg.88s 5. 2>sr. 2962.
8okott Zi^iuullä, vr. MI., Llnnndeim, 8tnti8t. L.wt, KbeinäLww-
8trs886 1 8. 2N. 2471.
OartsIIieri Otto, vr. MI., Vrieärieb8tr3880 13.
8tLbIin Xnrl, vr. MI., LVeber8tr2886 5. T'e/. 1223.
I-svzs verMnon, vr. MI., Lu88wg.ul8trn886 10. 7N. 1394.
vrieeeb Vg.n8, vr. MI. et vr. iur. b. o. (ä.beräeön), Vser8tr. 52.
Iseolcel Ou8tnv, vr. pbil, ^LlirMeretroese 8.
8obmi'ä vrieäriek L.Ikrsä, vr. pbil., vrieeenberZ 1s.
veblin^ veräinnnä, vr. MI., Vullä8ebub8beiwsr Vsnä8tr. 59.
Viebiok Bruno, vr. MI., Rön>er8trg886 52.
LVilä Lnrl, vr. pbil., 8ullä8ekub8k6imer Vunäetr. 41.
LVLt)en Hermann, vr. MI., ^1bert-veberle-8tr. 1. 7N. 741
(beurl.).
krivLtäoxenteii:
8alr L.rtbur, vr. rer. pol., l^arletraeee 2.
von äer Llülbe LVoIk veinriob, vr. pbil., 8eblisrbaober vanä-
8tra8so 144 d. 7e/. 1311 (beurl.).
vuA6 L.rnolä, vr. pbil., OsieberMraeee 29. 2^/. 1588.
vbrenber§ van 3, vr. pbil., L^euenbeiwer vanäetraeee 14.
Lluekle vrieäriok, vr. pbil., NeekarAswünä, LVieeenbaebsretr. 27.
L.Itmann 8a11^, vr. MI., Llannkeim, Renner8bok8tra83ö 7.
OunäelkinZsr b'rieäriob, vr. pbil., 8eb1o38ber^ 49.
vonvubnokkLlikolai, vr. MI., Oe8tIiebe Lurküretsnetraeee 8.
LValleeer LIsx, vr. pbil., Vanäkau88trs886 23b.
Ru3kn äuliue, vr. pbil., Llorart8tr388S 13.
vaAsneteebsr kuäoll, vr. MI., L1oItke8trn886 14.
Veäerer vmil, vr. iur. et rer. M., Leplsretraees 28.
Oüntert Hermann, vr. pbil., 8ebröäer8tra386 59.
Oleokki Veonaräo, vr. pbil., LIönobbof8tra88o 8. 1734.
vebrle vu^en, vr. pbil. LVeräeretraeee 45.
äaapere Larl, vr. weä., Vanä8obub8k. Vanä8tra88S 38. Tlsi. 1792.
Rektoren:
8traoban Vionel, LI. L. (Oxkorä), vsnptetraeee 113a.
van äer Lleer Karten äan, vr. pbil., vrsnlrk. a. LI., 8teinmetx8tr. 24.
LIit I^ebrkurseu bsaubragt:
L1erten8 LVilbelm, vr. pbil., vipI.-InZ., LVilbelm Vlum-8tra836 6.
8obwiät vritr:, vrokeeeor, Harl8rubs, Ilaeb8trs88ö 27.
Ri 880 in äokaonee, vr. pbil., 6Iumen8trs88s 34.
 
Annotationen