Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0644
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
17

Aeiodevledrer: Rd. ^Vatärakk, Rep1er8tra88S 3.
s Rritr Riattuer, Dedramt8praktikant, Reuendeiwer
L^istenten: 1 Dauä8tra88S 74.
I R. Arnold, 8opdien8tra886 25.
Dadorant: Larl n 8 e 1 m, I4eue8 RoIIegiendaus (Ding. L.ugU8tinerg.).
Diener: äakob Valäenma.ier, 8eduiga886 4.
^k>A^ptvIvAi8eks8 I»8tita1.
8ctu4§L8se 6 (RillZällg Med voll äor ^uZustillergssLs).
Direktor: Rroks880r Dr. Hermann Ranke, Ü1ittel8tra886 43.
Leäienung: Rrau 8edvarr, 8oduIga886 6.
UusiL-IvsMul.
dleuss IvolleZielldLus (6rsdollZL8Sö 3).
Direktor: Osnsralmubikäirektor ?roke88or Dr. VVoIkrum, Keusn-
deimer Daoä8trs88s 32.
^88i8tent: Hermann koxxen, Rosevbsrgvsg 7.
Diener: ^natalteäiener unä Dau8mei8ter 0. Rokwano, Oradengasss 3.
^Laä6ILl86ll68 LrauL6iidau8. 7^r. 34 u. 2983.
^Ka<teml86ile 1vrankendau8k<>mnii88ion.
Vorsitrenäer: Oed. Rokrat Rrok Dr. IVagenmann, Direktor äer
Augenklinik, Lsrg8tra886 80.
Oed. Rat Rrok. Dr. Orieru^, Rx?.., Direktor <1. 8amariterdau868, /iegel-
däu8er Danä8tras86 23.
Oed. Rat Rrok. Dr. Lredl, Direktor äer Lledirinibeden Llinik, Rerg-
8tra886 106/8.
kroke88or Dr. Rrn 8 t, Direktor äe8 Rstdo1ogi86k-aoatomi8cdell Ineti-
tute, Oraimbergvveg 8.
Oed. Rokrat Rrok. Dr. Llenge, Direktor ä. Rrauenklinik, 2sxxe1in8tr. 33.
kroke88or Dr. Risst, Direktor äer Rsvediatr. Rlinik, Rkerstrssso 8.
Oed. Rokrat Rrok. Dr. Elidelw Rleiner, Direktor äer Lleäirin.
Roliklinik, 8e6gartgn3tra88s 8.
Rroksssor Dr. 4V iIm 8, Direktor äer Odirurgisoksn Ldnik, Llbert-
Ded6rig-8tra386 10.
Rrokessor Dr. Rümmel, Direktor äer Rünik kür Odren-, Rasen-
unä Redikoxkkravke, Reuenkeimer Danä8tra88s 48.
Rroke88or Dr.Rettmann, Direktor äer Hautklinik, Rronprinrsnstr. 14.
Amtmann Dr. Osstendolr, Danäkrieä8tra886 4 s.
Oderreoduungsrat Robert, Rauptstrasse 52.
I. Rürgerwoister Rr. 4VieIanät, Rksaterstrssse 4.
Ltaätrat Rwil Roesler, Dienenstrasse 1.
Diener: Rnstaltsäioner unä Rausweister Raläuk, Rauxtstrasso 52.
2
 
Annotationen