Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0651
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
24

Diener: Lustaltsäionor Lliokael vosok, DerZkeiwer 8trass6 24.
1 Lrankensokvestör.
^n»1omi8<rli«8 Institut. Ve/. 1132.
LrullueogLSbe.
Direktor: vrok. vr. Draus, L1bert-Il6b6rl6-8tra8Sö 5.
6u3tos äer antkrop. 8ammi. unä Assistent: vrivatdorent vr. Nolii-
80 n, vaUSaeKer^SA 26.
1. krosektor: Vrivat6o/.ent vr. 6urt vI / o, VKilosoxkenveA 3.
2. „ : ?rivat6orent vr. Hans vetersen, WdrinZerstr. 51.
vr. Oskar IVieäiroxk, ^Ibert-LIa^s-Arasse 9.
Vrnst Lrenkel, Roiirbaoder Arasse 80.
Oanä. me6. Vriod vokstein, Vrüokevstr. 18.
Oavä. weä. L. Neisei, Vutkerstrasse 32.
8tu6. weä. Dans Laiin, Ilanäsoiiuiisd. Vanästr. 17.
8tuä. weä. V. IVitrel, ^vin^erstrasse 15.
VerwaltunZs^ekilke: .lustiraktnar V mi! Lopk, Vaäenbur§er 8tr. 42.
vräxarator: ^.u^ustVierlinA, Dleiokstrasse 1.
Vadorant: IVildelm vietr, DrunnenZasso 1.

Assistenten

Demonstra-
toren :

Diener:

Assistenten:

Llartin Lrosokauer, DrunnevAasse 14.
L.äam votk, Lauxtstrasss 50.
vatlioloKisoii-anatoinisolie« Institut. 7e/. 159.
^kLäewisclies KrsnIreiiliLus (Vv888trs88s 2).
Direktor: vrotessor vr. vrnst, 6raimderg>veA 8.
vr. vaul 8okneiäer, vatkol. Institut,
vr. Ruäoltvol, DerAdeimer 8trasss 56.
vrivatäorent vr. Walter Oross, vorent tur Zeriolit-
lioke Lleäirin, Llönokkolstrasse 3 a.
vr. Hermaon Lossov, Llönotidokstrasse 5.
Vadoratoriums^ediNn: Oeräa vok, Llumenstrasss 11.
1. Diener: veter IValter, DatkoloZ. Institut.
2. ^ : ^nton Lotr, , ,
3. , : Luäoll visoiier, LrunnenAasss 14.
kiiMolvKisedes Institut. Vsi. 858.
Lkaäemisstragse 3.
Direktor: 6ek. vokrat vrol. vr. L,Ibroodt Lossei, Lkaäewiestr. 3.
1. Assistent: vr. L. Vienne, Untere Leokarstrasse 20.
2. , vr. vriäel Läibaoder, Leplerstrasse 22.
3. , vr. Lurt veiix, 8oiiröäerstras86 5.
DrLxarator: lodaoo vetri, ^kaäewisstrasse 3.
Äleodauiker: Oustav 8ulrer, Rodrdaok, vsiäelber^er 8tr. 54.
Llax Oöriitr, Lirodkeiw, viswarokstrasss 50.
Likolaus 8olienrieii, 8okröäerstra886 36.

Diener:
 
Annotationen