Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0740
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
14

LVointuo^
RktwSll
der
k
I
D
üeburts-
ort
8tLLt8-
SIIASdö-
s
.3
Ltrussen
und
N LMSll
äer
Ltuäierklläsll
L

ri^ksit
L » us - lir.
Lu usvirts
o
ik
*Lsburius, Lricd
14
8uvullnud
Bremen
dur.
Luid, Lert»
14
8tlltu
Luden
äellt.
Weindeim s. L.
Luid
Luid, Liurgsrete
10
Berlin
kreussen
Lied.
8cdiierd. Woiksbrun-
nsnvveg 3
Vöiter
*L»Iter, keter
13
Leppendeiw
Lessen
Lied.
*Lus»binder, Logeid.
13
Köln
kreussen
Lied.
*L»uII, Rudoik
14
Lcdveriu
Llecdlsnb.
dur.
*Lekr, Lsri
13
Oross-
Licdoiukeim
Luden
Odem.
Ledrie, kirnst
*Lsksenbecker,
13
köteodaed
"
kdil.
Werderstrusss 45
Lreitenöder
kdiiipp
Ledssnmeier, Liux
10
Liunndeim
'
kdii.
Lugen
14
Lsrisrude
dur.
Lrücicendopkstr. 11
8cdiidecder
*Ledtkötter, Lsri
14
Münster
kreussen
Lied.
^Leiledenieid, Lrnst
14
Lumburg
Lsxsrn
dur.
Leindei, Lene
13
Lun-Lruncisco
Luden
Lied.
Ludeoburger 8tr. 2
Leitei, Luise
11
Worms
Lessen
kdii.
Lidm. Liissbetstr. 9
Leitier, Llleu
14
Liunndeim
Luden
Lied.
LIsuudeim L 7. 24
Leitier
*üUln Leide, Oietricd
14
Lumburg
Lsmdurg
kdii.
* Leis cd, Kurt
14
Kurisruds
Luden
List.
*LeIsenstein, Lrust
13
Lürtd
Ludern
Lied.
*Lendier, Ludvig
14
dersitn
kreussen
kdii. 6t
1t,60l.
*Lenricd, Lritn
12
Leideiberg
Luden
dur.
'Lesei, Leinricd
10
Linden
kreussen
kdii.
Letscder, Wildelm
13
Woliwutingen
Luden
kdii.
Kurisruds, Leiertdei-
wer ^Ilee 4
Lioii
^Leucdtvsoger, duk.
13
Kurisruds
Luvern
Lied.
*Liok, Ludoik
14
Orenukuussn
kreussen
Lied.
*Linser, Leinricd
14
Leideiderg
Luden
lied.
Liruig, Oottiried
*Liscdducd, Lori
14
Köln
kreussen
Med.
Ooetdestrssse 14
Kortner
14
öisbried
Lied.
Liscker, Alfred
13
Einback
Lied.
Ludenburxer 8tr. 1
kusek
*Lißcker, Lrtur
13
Kurisruds
8cU>v»r-d.8.
66Ut.
Liscder, LUeu
13
3eriin
Luden
Lied.
Lergstrssss 75
Liscder
Liscder, Lurt
14
Kurisruds
kdii.
LuuMtrssss 115
Wsid
*Liscder, Lurt
12
8tettiu
kreussen
8st.
*Liseder, Luurenu
13
Ounterducd
Lessen
lled.
*Liseder, dos. Leop.
14
8insdeim
Luden
Lied.
Liscder, Luise
12
liunndeim
kdii.
VIdm. Werderstr. 23
Liscder
*Liscder, Liurtiu
14
/udrre
kreussen
lied.
*Liseder, Ludoik
14
Lreiburg
Luden
kdii.
Liscder, Wsidemur
14
kudingdüttsi
kreussen
kdii.
Liürugusss 6
Wecdt
*LIutter, Otto
14
2eitu
kdii.
Liegier, Auguste
14
8ensdeim
Lessen
Osm.
Ludweogusss 26
8cdütu
*LIeisedor, Ricdurd
*Lieiscdmsnn,
14
Lu^reutd
Ludern
Lied.
Weiter
14
Kurisruds
Luden
dur.
Liügge, Wiideiiu
14
Werden
kreussen
Lied.
Leopoidstrusse 66
Keiske
 
Annotationen