Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0788
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8

^KMtzini86lL6 ^elirer.
Hisoloxi^sdv I'akultüt.
Aktive oräsutlielie krokessoreu:
Iv 6 III w 6 VuäwiA, Osd. Liredenrut vr. tdsol., vsdsu, IlsrMr. 29.
von 8odudsrt Hans, Osd. Lirsdsorut vr. tdsol. st MI., Lsr§-
strll88s 82. 7er. 876.
IVoddsrwill Oeor^, vr. tdsol., vr. MI. d. e., 2isZsIküu8sr Lullä-
8trll83S 17.
Luusr lodunues, Oed. Liredsarut vr. tdsol., Msdsrstr. 5. 7er. 1749.
Lssr Osor§, vr. tdsol. st Ml., Ollisdsr^strssss 51.
Vibsliu8 Llsrtill, vr. tdeol. st pdil., XsrlstruWS 2.
HiodtetstmLssiAe susseroräsutlielie krokessoreii:
l^isbsrAull vrisärisd, vr. ttisol., Lu88MLul8tru88s 4.
vrommsl Otto, vr. tlisol., vr. MI., IVildsIrustr. 13. 7er. 1167.
vrsusoksu vrvill, vr. tdeol. et Ml., llirseddorn u. X.
* Ltratdwsllll llsrwuull, Vis. tdsol., Vsstdovsll8tru886 4.
4llri8ti8sds vuliultüt.
Aktivs oräelltlicds krokessorsu:
Ledrosäsr Liedurä, Osd. Hat vr. iur., vr. rsr. xol. d. s .st vr. xdil.
d. e., As^sld. duuästr. 19.
voll Vilislltdlll Larl, Osd. volrut vr. iur., vskuu, 2isMd. duuä-
8tru88s 29. 7«r. 251.
Vlläoillullll vrisäriod, Osd. llokrut vr. iur., OruimdsrZvvsA 10.
7er. 300.
Oruäsiin'it? Otto, vr. iur., l^susnd. Lullästr. 8. 7er. 953.
vlsiusr vritr, vr. iur., vr. soisot. polit. d. o., LIo868tru886 5.
7er. 819.
vsillsdsiwsr Lurl, vr. iur., Vsr§8tru88s 86. 7er. 899.
7dowu Riodurä, vr. iur., LsrMrllsss 112. 7er. 559.
OräeiitUcks IIonorLrprvkessoisn:
Loddsr vrost Iwmuuuel, 6sd. Rut vr. iur., vr. MI. d. o., vxr.,
ioudtiver oräsotliedsr vrokssbor, 8oxdisu8trL88S 25. 7er. 1029.
* voll 3u^swullll vu^ell, 6sd. Itut vr. iur., llxr., Llürr^sss 18.
8sllss L.Ikrsä, vr. iur., Rodrdueksr 8tru886 34. 7er. 1380.
^Vslr Lrnst, vr. iur., llsusudeirusr Vuuä8tru88S 4. 7e1. 1202.
vrsisi^ds vrisärisd, Oed. kostrut, vr. MI., vr. iur. d. o., 2isM-
duussll, vsiäsldsrgsr dsvästrusss 59.
 
Annotationen