Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0791
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
11

kdil080pl>j8eli6 I'aRultLI. 7dl. 1425.
Aktivs oräelltlicds krokessoren:
Minäslbanä Milkelm, Oed. Rat vr. pdil., vr. 88 lettrea d. o.,
vr. iur. k. e., Vanäkrieäatr. 14. 7dl. 1530.
8 6 dölI Rrit'/, Oed. Lolrat vr. pdil., Rleln86llmiät8tra886 36 (Mil-
dslmaxlatr). 7dl. 1015.
von vudn Rrieäried, Oed. Lolrat vr. pdil., MerrAa886 7. 7dl. 1778.
Lraune Mildelm, Oed. Lolrat vr. pdil., Oai8derK8tr. 87. 7dl. 1487.
Leumann Rritr, Oed. Lolrat vr. pdil., Roon8tr. 14. 7dl. 1674.
Ootdein vbsrdarä, Oed. Rat vr. pdil. et vr. iur. d. e., Meber-
8tra386 11. T'el. 1302.
von vomaarev^ki ^.llreä, Oed. Lolrst vr. pdil., LerA8tra88s 28.
Lerolä Larl, Oed. Lolrat vr. pdil., Lrüeken8tra886 45.
Lartdolomae Okriatian, Oed. Heirat vr. pdil., Ler^8tra88S 77.
7dl. 1356.
Roops 3odanll68, Oed. Kat vr. pdil., LlivAenteiedatr. 13. 7dl. 1482.
Lampe Oarl, Oed. Lolrat vr. pdil., Meräerplatr 12. TU. 1296.
Loli Rranr, vr. pdil., Untere Leekarstra886 32. 7dl. 1483.
* Meder ^.llreä, vr. .pdil., Lan68edud8d. Vanästr. 39. 7dl. 1673.
Reumann Oarl, vr. pdil., Rrieäried8tra88s 5.
Oneken Hermann, vr. pdil., IVeräerplatv 5. 7dl. 1618.
Lettner L.llreä, Oed. Lolrat vr. pdil., Dekan, Ae^eldäuser Vanä-
8tra886 19. 7dl. 1661.
Oräentlieds Rooorsrprokessoreii:
* Meder Llax, vr. iur., inaktiver oräentlieder Rrols88or, ^ieZeldäuasr
Vanä8tra88S 17. 7dl. 1401.
Mille 3akod, Oed. Lolrat vr. pdil., Lun8sn8tra886 9.
Lranät 8amuel, vr. pdil. et vr. tdsol. d. e., 8edi1l6rstra886 1 8.
von Maläber§ Llax, Rrdr., vr. pdil., Llöneddokatr. 12. 7dl. 855.
UtstwäsbiZe ausseroräeiitlieiie krokessoren:
Mollrum kdilipx, Oed. Lolrat, Oenerslmuaikäirektor, vr. pdil. st
vr. tdeol. d. e., Leuenksimer Vanä8tra886 32.
LednseAana Rrieäried, vr. pdil., Lloltks8tra886 6.
* Ranke Lermaoo, vr. pdil., Llittel8tra88s 43.
* Laak Rwil, vr. pdil., Ro8snberssvreA 3.
RiedtetstmLssizs susseroräentlieliö krolessoren:
8oderrer 3odanne8, vr. iur. et pdil., Leuend. VainktrsWe 58.

* — iw Rrieß8äieii3t
 
Annotationen