Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0801
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
21

kür äis im ksläs ttsiisnäsn vsrrsn sinä vsrtrstunASvoiss 3»
äsr Lliniir lütt^:
vr. kisnsss, vr. knulssn, xrakt. ^srxtin krl. Dutt- !
cvsiisr, ssnä. msä. V7sdsr, ennä. msä. Lnrrnsx, j dsus.
1 Loürsib^sdilün.
39 Lranicsnsolivsstsrn, 8 Lodülsrivnsn, 5 ^Vürtsr, 3 ^mduinnxäisnsr,
3 Vnborntoriumsäisnsr, 2 vansäisnsr, 8 vnusmääoiiso.
^UFknirlinik. Tie/. 272.
LerZIieiiner Ltrasse 20.
Direktor: vroksssor I)r. IVa ^ oi> mai> n, Osii. vokrnt, Lsr^strasss 80.
vrokessor I)r. Loiirsiiisr, ^.ssistenxnrxl kür äis /Imdulanx, vso-
xolästrnsss 17.
* krivntäoxsnt vr. 2 näs, visssnsotiLktl. Assistent, Vsoxolästt. 47.
krivLtäorsot vr. 8siäs1, Klio. ^.ssistenxarxt, vnnäsoiiudsd. Västr. 21.
* vr. varexinsici, iclin. ^.ssistenxarxt., Ln^sniciinik.
kri. vr. kusiis, sxxr. Vsrxtio, LuAsniclinik.
*vr. Lrnvät, klm. ^ssistsnxarxt, VnvZsrovvstrLsss 23, i. Vsrtr.:
vr. Lekrüväsr, Lokilisrstrnsss 33.
* vr 8eü1nsklrs, Iclin. ^ssistsnxnrxt, i. V.: 8sibis, nxxrob. ^rxt,
LuZsokIinilc.
* Voiontärnssistoot: vr. vrost, Lrooxrinxsostrasss 3.
Obsrin: 8 sünItx vniss, ^.u^snlclimic.
kkörtnsr: Lnübsl Vorsnx, LsrAdsiwsr 8trn836 22.
Rnborntorinmsäisnsr: * vokdsinx Vmii, ^u^sniciinilc.
visnsr: ks11k 3 uor Lsrndsrä, ^n^eniciimic.
10 Lranksnssiuvsstsrn, 2 8odülsrinn6n, 1 RaboratoriumZAsinIün,
1 Ledrsib^sdilüo, 1 vnusäisnsr, 7 vnusmääsiisll.
ks^edintriseliv liliniic. Tis/. 214.
Vv888trL»8S 4.
virsictor: vroksssor vr. Xissl, Osd. vokrnt, vksrsttnsss 8.
^ssistenxarxt: krivntäoxent vr. Orukls Hans, vsxodintt. Llioiic unä
krisssober^ 6.
Voiootärnssistsntin: 8tskksn8 VIkrisäs, vs^cüiatr. Liiniic.
^rxt äsr koiiiclinilc: krivLtäoxsnt vr. Homburgs r ^n^ust, Lloss-
8tr3886 21.
Im LrisZsäisnst nbivsssnä:
Lilksnrxt kroksssor vr. IVilmnnns Lnri, Lsr^str. 55.
^ssistsnxnrxt vrok. vr. Ranks Otto, OmsbsrZsttnsss 78.
^ vr. VVstxsi ^Ibrsekl, ks^oüintt. Liinilc.
, vr. Lla^sr IVill^, , ,
n vr. Lusod krisäriod, ^ „ unä IVsräsr-
8ttLS8S 41. Te/. 1496.

* — iw LiieZsäieost.
 
Annotationen