Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0811
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
31

Ult der Universität verknndene llnterstülLUNAS-
^nstalten.
V^vrsiiiiLt« !8tnÄie» 8t1tti»iiL8 VervvnItiLiix.
VsrvvaltuiiAsrLt: Der OllZsro 8snat.
8iifi»ll^38okrstür: Lu ko, 8okretllrig.t8vor8tsbsr, ^uAusliuerZusZS 9.
8tiktung8r6ebllkr: Lo88ort, Oborroobllull^rat, Olluxt8trll886 52.
?rokk88or Or. Oeusrä, 6ob. Rat, Oiroktor, Leusob. Ounä8tr. 2.
?roke88or Or. voo OowL8rotV8kj, 6ob. Ookrat, Oor^tr. 28.
Oroko88or Or. OoII, Olltoro Leokllr8trll886 32.
?roko88or Or. Li 8 81, Oeb. Ookrut, OlvrLlrusss 8.
* Orot688or Or. IVilm 8, rVIKert-tIeborIs-8trL88s 10.
Orokk88or Or. 4' komu, L/r^8trus88 112.
?roko38or Or. 8u1omoll, 6eb. Ookrat, ^1bert-IIsb6rl6-8trL88S 2.
?roko88or Or. 0 xernv, 6ob. kut, Oxr., ^ie^elkLussr I/Unä8trs888 23.
* Orot'688or Or. vou 3u^6inuun, Oxr., 6ob. Rat, L1ürr^U88S 18.
?rotö88or Or. Aoro, 2übrillA6r8trg386 21.
* krokk88or Or. Lluokermunll, ^Kllä6wiö3trll88s 5.
L«min»88t«i» ü«8 ILr»iiN«i»vvreiii8.
Vorsit/.euäer: ä. 2. Ororoktor.
Oiroktor: kroko88or Or. Ooillnboimor, O6r§3trL330 86.
*Orok.Or. Lrobl, Oiroktor 6. Lloäirill.LIillik,6eb.Rut, LorA8tr. 106/8.
*krok. I)r. IVi 1 m 8, Direktor äor Okirur^. Liillik, L1bortllob8rlo-8tr.10.
krok. Or. Oloioor 4ViiboIm, 6ok. Hokrat, Direktor äer Lloäixill.
koliklillik, V7i1doIm Orb-8tr. 8.
* Orot. Or. 8okoonborll 8ioZkrioä, 8oxbioll8tras80 7 b.

Luobvorxoioblloto Lrrts ortoiioll di8 uuk voitoros kranken 8tu-
äiorolläöll ärxtliobon Out uvä rvvar:
In Urron Sprvodstnnüvn:
1. Orot. Or. 8. 8oboonborll, kür illnero Lravko, voobslltgss8 vorm.
11—12, meciixilli8ebo Liillik.
2. ?roko88or Or. 86broibor, LIolltgA, Llitttvoob uvä Orsita§ vorm.
O^/z—11, ^llMllkIillik.
3. ?roko88or Or. Oir8 obol, täZIiek 3—4, 8oxdiev8tra880 23.
4. krok688or Or. Leu, LIittwook u. 8am8taZ vorm. 11—12, Orauon-
klillik (naok vorbor^ekonäer ^llmeläunZ).

— im Kriegsdienst.
 
Annotationen