Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0812
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32

5. vrivütäorent vr. tlrsks, kür inner« Lranke, voelisatLAS ^/,12
bi8 '/zl io äsr ^mdulnnr äsr meäirinibeken Llinik.
6. vrivntäorsnt vr. vomburAsr, kür x8^eki8sü Xsrvöss unä Vs-
wütsIrrLnirö, ülontn^ unä vonn6r8tLA, 3—4, LIo868tr. 21.
7. vrivnkäorisllt I)r. Lssk, von 10—11 in äsr Klinik kür Odrsn-,
I^N86ll- unä vnlskrnnlrdsitsn (Lin^ün^ 4'liiknut8trn88e).
8. vrivntäorsnt 11r. In3per8, kür p8veki8elis unä osrvöss Krnnk-
üsitso, visnstsZ unä vrsitnA 4—5, Vnuässdud8k. Vnnä8kr. 38II.
9. vr. Iod8tsiu, voeksntnZs 9—1v/z, edirurA. L,mku1an/. äsr
vkirurg. Klinik.
10. vr. Vllried, nnsdw. 3—4, vnutklinik. (Kur in äsr Klinik.)
11. vr. IVsiss, kür innsrs Krnnkkeiten, vorm. 11—12, LIsä. voli-
klinik
12. vr. Misbnodsr, kür innsrs Krnoklisitsn, vorm. 11—12, LIsä.
koliklinik.
13. Krau vr. Krön Vlnsswsr, nnslim. 3—4, vsrZlisimsr 8tr. 12.
vis Lxrsekstulläsii — insb680lläsr6 nueli äis in
äsn Kliniksn — sioä ^bnnu sinrudnltsn; nur in Kot-
küllsn könnsn Üu8llndmsn stnttkinäso.
vis untsr 2ilk. 11 unä 12 Asnunntsn Xr?Is übsrnslimsa srkoräsr-
lislisnknlls äis vsdunälunA in äsn LVslmunZsn äsr 8tuäisrsnäsn.

krÜ1lII1A8-LvII1Mi88ivI16I1.
L lioiiimix^ioii kür ül« Lrsiklkeliv V«rprükm»L-')
Vorsitrsnäsr: kroksssor vr. Kv88s1 Llbr., 6sü. Rat, ^knäsmisstr. 3.
Ltellvsrtr. Vor8itL6lläsr: kroksssor vr. Lrnus, L.lbsrt vsbsrls-8tr. 5.
kroke88or vr. Kosssl L.lbr., Osd. Lat, Lknäsmisstr. 3.
kroks88or vr. vütsslrli, 6sd. Rat, Li8mnrsk8trn886 1 3.
?roks88or vr. K1 sb 8,6sd. vokrnt, Ksusnd. Vnnä8trn886 2.
Vroks88or vr. 0urtiu8, 6sd. Rat, vlöek 55.
kroks88or vr. V s n n r ä, 6sk. Rnt, Ksusvli. Isnä8tr. 2.
?roks88or vr. Braus, L.1bsrt Vslisrl6-8trn88g 5.

LlitZIisäsr:

S. Iinilliiii«-«io»l kür ü!« SrLtlivIiv H»uptprükiLi>L.
Vor8it'/snäer: Vroks88or vr. Vottlisd, 6sk. vokrnt, LsrZstr. 96.
8tsl1vertr. Vorsikxsnäsr: vroks88or vr. Xi 3 81, 6sd. vokrnt, IIksr8tr. 8.

') Kloiclmoitig Kommission kür äis meäirimsclio Vorprüfung kür Vuslünäer.
 
Annotationen