Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0813
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
33

kroke88or vr. ^VLAsomLoii, 6od. Hokrat, LorA8tr. 80.
krokö88or vr. 6 ott 1 ioIi, 6od. vokrst, ker^8trg.886 96.
* krokk88or vr. Lrokl, Osti. ItLt, LorAstrg,88s 106/8.
krol. vr. krn8t, Oek. 8o5r3t, widert Vsber1e-8tr. 20.
kroto88or vr. LIor>» e, 6od. vokrat, 26px6lill8tra83o 33.
kroks88or vr. 8 i 8 81, Oek. vokrst, vksr3trL836 8.
UitZlisäor: Vroto38or vr. Lo38s1 HsrwLvo, v6rWtro836 64.
?rokö88or vr. k I o i n o r Wilk., 6sk. vokrat, LVildolm krb-
8tM88S 8.
* krok«88or vr. IV11 w 8, L.Idort V6b6r1s-8tr3886 1 0.
krok688or vr. Lrsu8, Ulbert IIvkör1s-8trL83S 5.
kroko88or vr. Völelrsr, 2isA6ldäu3sr kLoä3tr. 2.
kroko88or vr. Xsu, Lrüo1cM8trL88ö 51.
8te1Iv6rtretoiiäe8 LlitMoä: krok. vr. Noro, ^Ldrln^srstr. 21.

3. Liir älv L»I»i»kir«tHoIi« VorprüLnnL«
Vor8itrelläsr: krotöWor vr. I<o 38 ol ^.Ibrsodt, 6ok. Kst, ^kLäsmio-
8trL88S 3.
Ltellvertr. VorNtrsuäsr: kroto88or vr. örau8, Ulbert v6ksrls-8tr. 5.
kroko88orvr. Lo886l^1br6okt, OeI>. Rat, Lksä6mio8tr. 3.
kroko88or vr. Ourtiu8, Oed. Rat. klöek 55.
LlitZIieäsr: krokg88or vr. VsnLrä, Vod. kat, Xsuenti. V^nästr. 2.
kroko88or vr. krLU8, ^Ibort Hsd6rl6-8trL88s 5.
?roko88or vr. kort, Vanäkrioä8trg886 1 6.

4. Lviuiuissioi» Lär äl« LalmKr^tlivIi« H»»ptprükiLi>L.
Vor8itr6llä6r: kroke88or vr. Vottlisb, 6od. üokrat, kerAstro88ö 96.
Ltollvortretöuäer Vor8it/.6näer: kroko880r vr. kort, Vaväkri6ä8tr. 16.
kroks88or vr. Vottliob, 6ed. Lokrat, vsrZ8tr288o 96.
krok. vr. krn8t, 6od. Lokrot, Ulbert ködsr1e-8tr. 20.
kroko88or vr. Lv88o1 8., kerK8tro88s 64.
* kroke88or vr. Wilw8, Ulbert 176d6rlo-8tr»88s 10.
kroko38or vr. krou8, Llbort v6borl6-8trL886 5.
krokk88or vr. kort, vLlläkrieä8trL88s 16.
kroke88or vr. 8ir8oli6l, Lull8608trs886 7.
^Ldoarrt kborls, vreiIrölliA8trL886 3.

UitMkäsr:

* — im 8rieg8äienst.

3
 
Annotationen