Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0006
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6

vr. Lütsoiili, 6sk. Lat, Lat.-matd. Vak. (Ileiäslbsrg 9. II. 1878).
vr. voll vu!> n, 6ek. Lokrat, kkilos. Vak. (Lsiäsldsr^ 7. II. 1880).
vr. Lrauns, 6sli. Lolrat, kkilo3. IHK. (6is88sn 20. III. 1880). !
vr. von Vilisntkal, 6sd. Lolrat, äur. Vak. (2ürisk I.X. 1882). >
vr. Lsumann Vritr, Lsd. Lolrat, Vkilo8.Vak. (VrsiburA 18.VI. 1883).
vr. Vsmms, 6sk. Lirsksnrat, Vdsol. Vak. (Lonn 28. VII. 1884). >
vr. Votdsin, 6sd. Rat, ViüIo3. Vak. (Larl8ruks 31. I. 1885). s
vr. Llsba, Lsk. Lolrat, Lat.-matii. Vak. (La8v1 24. IX. 1887).
vr. Ourtiua, 6sk. Rat, Lat.-matk. Vak. (Lisi 23. XII. 1889).
vr. von Do maars vski, 6sk. Lolrat, VdiI.Vak.(Lsiäs1bA. 19.11.1891).
vr. Ln äsmann, 6sk. Lolrat, äur. Vak. (LöniZsdsrA 20. VIII. 1892).
vr. von8oiiubsrt, 6sd. Lirodsnrat, Vdsol. Vak. (Lisi 1. X. 1892).
vr. 1Va§snmann, 6sd. Lolrat, LIsä. Vak. (äsna 1. XI. 1892).
vr. Lsrolä, 6sk. Lolrat, Vdiloa. Vak. (Lsiäslbsrss 16. IV. 1894).
vr. Lo38sl LIbrsodt, Osd. Lut, Nsä. Vak. (LlardurZ 6.1. 1895).
vr. Lraäsnvritr, äur. Vak. (Löni^dsrA 16. IV. 1896).
vr. Lsnarä, Lsk. Lut, Lat.-matk. Vak. (Lisi 23. III. 1898).
vr. Lottlisd, Osli. Lolrat, LIsä. Vak. (LsiäsIbsrA 31. III. 1898).
vr. Lartkolomas, 6sd. Lolrat, VK1I03. Luk. (6is386n 1. IV. 1898).
vr. Lrslil, 6s1i. Lut, LI sä. Vak. (Narbur§ 1. X. 1899).
vr. 8täoksl, 6sd. Lolrat, Lat.-watk. Vak. (Lisi 10. X. 1899). 9
vr. Liv8t, 6sd. Lolrat, Nsä. Vak. (Lürioli 15. III. 1900).
vr. II 00x8, 6sk. Lat, VK1I08. Vak. (LsiäsIbsrA 4. VII. 1901).
vr. LVoll, Oeii. Rat, Lat.-watd. Vak. (Lsiäslbsr^ 9. VII. 1902).
vr. Lumps, 6sk. Lolrat, Vdilo8. Vak. (LsiäsIbsrA 26.1. 1903).
vr. Loli, VdiIo3. Luk. (LVürrdur^ 1. IV. 1903).
vr. LIsnAk, 6sd. Lolrat, Lleä. Vak. (VrlanZsn 7. VII. 1904).
vr. LVsbsr Lllrsä, Vdi1o8. Vak. (Vra§ 11. VII. 1904).
vr. Li88l, Osii. Lolrat, LI sä. Vak. (LsiäslbsrZ 22. VII. 1904).
vr. LVüIkin§, Lat.-watk. Vak. (vanriZ 27. VII. 1904).
vr. Lsumann Oarl, Vki1o3. Vak. (Lisi 1. X. 1904).
vr. Lo88s1 Lsrmann, Aeä. Vak. (6is88sn 8. X. 1904).
vr. Oneksn, Vdilo8. Vak. (6is38sn 16. IV. 1906).
vr. Lsttnsr, 6sii. Lolrat, VK1I08. Vak. (Leiäslbsr§ 4. VIL. 1906).
vr. Vlsinor, Lek. Lolrat, LIsä. Vak. (LsiäsIbsrA 3. XI. 1906). <
vr. LVobbsrmin, Iltisol. Vak. (Lrs8lau 21. III. 1907).
vr. LVilws, Lleä. Vak. (La8s1 1. IV. 1907).
vr. Lsinsksimsr, äur. Vak. (Lsiäs1ber§ 4. IV. 1907).
vr. Lausr, 6si>. Lirodenrat, Vksol. Vak. (LöniMbsr^ 15. VII. 1907).
vr. Ldowa, äur. Vak. (itübinAsn 1. IV. 1909).
vr. Lssr, Vdsol. Vak. (Lsiäslbsrx 1. IV. 1910).
 
Annotationen