Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0021
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
21

vür äis im I'oläv 8ted6r>äöi> vorrsa siiiä vertretuvASVöiso »n
äor LiiiiiL tgtiff:
vr. VIsiiAS, xrgLt. ^srrtiv vri. vutdvsilor,
LLllä. moä. IVebor, cgoä. moä. Lgrrger,
1 LedrkibZsdilün.
39 LrgiiLsllgodwsgtsim (äavov 21 im LrieZsäisogt), 8 8edül6riiill6n,
5 tVärtör, 3 ^mbuIgoüäisoLr, 3 I,gborgtorium3äiollor, 2 Iigu8-
äiöllöi-, 8 vgugmgäedso.
.VuxvnLIiuiL. V'er. 272.
LsrZLeimer Ltrasss 20.
viroLtor: vroIs88or vr. IV gFe n m gii n, 6e!i. Ilolrgt, LerA8trL88ö 80.
?rok688or vr. Lekrsibsr, ^.88i8t6iirgrrt für äio .Vmduign-!, 1,60-
xolästrasgs 17.
* vrivgtäoroot vr. 2g. äs, wi88608edgkti. ^88i8tviit, vsopolästr. 47.
vrirgtäoront vr. Lsiäsl, Lliv. ^88i8teiirgrrt, vgllägedudgd. Västr. 21.
* vr. LgrerivZLi, Klio. Listen rsr^t, ^uMllLiiiiiL.
vri. vr. vued 8, gpxr. ^.errtill, ämZeiiLImiL.
* vr. vrgdät, Lim. ^gioteorgrrt, VgllAorowstrg886 23, i. Vortr.:
vr. 8edrünäor, 8odiilsr8trg836 33.
* vr 8edig6lL6, Lim. ^88i8tsorgrri, i. V.: 8sibls, gxxrod. ^.rrt,
^uZeaLiiiiiL.
* VoIoo1g,rg88i8t6ot: vr. Vrost, Lrogxrmr6v8trg886 3.
Okvriii: 8 6 LuIt? Vuiss, ^iiAkllLimiL.
Viortvor: XiiLboi Vorsor, vorAdoimor 8trg,sss 22.
iLborgtoriumsäisosr: * vold 6in? vwil, ^UAsaLimiL.
visosr: voildgusr vsrodgrä, ^uZonLIioiL.
10 LrgnLönsoiivi'sstsrn, 2 8edüi6riim6n, 1 vgborgtoriuwsAodiiüll,
1 8ekr6ibMkiIüii, 1 vmisäisnsr, 7 vgusmLäedov.
k^odialriseli« LliniL. Vel 214.
Vv888trLSSS 4.
virsLtor: ?rokö88or vr. iVis 81, 6ed. voirgt, vksrotrgsss 8.
^ * krivgtäoreat vr. Orudio Vgri8, v87okig.tr. LimiL
^88i8teorgrrt6: i uoä Vri686obsr§ 6,
^ * vr. Ligger >Viii7, v87edigtr. LImiL.
^rrt äsr voiikiimL: vrivg.täor6vt vr. vowburZsr Lioso-
8trg886 21.
Im Lri6A8äi6v8t gkn'68Sllä:
^ LiikgMt vroke88or vr. IViImgrio 8 Lori, verA8tr. 55.
" ^ssistenrarrt vrol. vr. iiaiiLs Otto, 6gi8bor^8tr3880 78.
„ vr. ^V 6 t 2 61 üibroedt, v87edig.tr. LIilliL.

^Laä.
Lraoksii-
tlÄUS.

* — im Kriegsäisost.
 
Annotationen