Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0023
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
23

VololMrossistsotso:

vr. ^Volk DIIs, vonäsoülltisk. Vaoästr. 21.
vr. Vau Isen Drost, Oiirso- ote. -Llioik.
Oborio: Nissl, Oirrsn- kto.- Xlinik.
VKrtoer: vollsovoA ^otoo, vorAdsimsr 8trass6 133.
Vodoratoriumsäisoer: LöoiZ, Dotksrstrasse 42.
1 Leiirsid^eiülün.
8 Lrooksosotirvöstero (1 iw XrieAsäisost), 2 Zedülorinoeo, 3 vaus-
wLäokso, 1 Doiisäikiigr.

Iv8ti1ut kür vxxvriiuvvlvllv Lrsd8k«r8eIluuA. 255.
VossstrL88ö 3.
vircktor: vrokessor vr. 6 /. vr o 6kü. Rot, Dxr., 2ig^ölii. Donästr. 23.
LdsK-rrts dsr ^ * vrok. vr. voo^VosikIsvsIri, vsr^Ir. 8tr. 36
vvissoosoüoktliodkn 1 oäer Xec!cor^ewün<i, LoüiessiiLUSstr. 26. M.81.
^btei1uoA6o: 8tvI1g r. 2t. uobosktrt.
Obsrorrt äos LomaritsriiMsss: * vrokessor vr. IVsrn sr viedarä,
Mlkglw Drb-8tr. 2
s vr. Rapp, VossstrLSSS 3.
^ssistöorLrrtö: 1 vr. Oisson, ^
^ * vr. Vrokäo, ,
s * vr. ^VüIoLsr, vör^keimsr 8trosss 36.
IVisssosoiwktl. ^ssisteotso:1*vr. DrLoirgl, , ,
vr. 4?6utsoiilLoäsr, 8ekröä6rstr. 36a
Assistent: 8tsIIs r. 2t. uobösstrt.
Oksrio: Lousr vis, Vossstrosso 3.
vkotoZropüio uvä /siokoerio: DrI. vilr.
Vobomot: ^ostaltsäisoor Vsrbort vüilipx, Lsr^Irsiwsr 8trsss6 36.
vtortosr: Vrubsr 3okLoo, Vossstrasss 3.
9 Zeinvestoro, 1 8cdülkrio, 2 IVLrtsr, 2 * Doborotoriumsäisosr,
3 vouswLäelion.
vautklimk. T'e/. 34 u. 2983.
V0888trL88S 2.
virolctor: vrok. vr. vsttw^oo, Xrooprioroostrosso 14.
t * vr. ^otooi, vsoäseiiuksiiöiwsr vsoästrosss 62.
Lssistklltso: t vr. vllriod, Vossstrosss 5.
vr. 8sÜA 3odoons, Vossstrosss 2.
Obersekvsstsr: D'otkvooA Idekla, 4 woitsro Lraokooseliwöstero
(äavoo 2 im LrieZsäisost), 1 8el>ülerin, 2 IVärter, 3 vaus-
mLäekso.

* — im KrisZsIienst.
 
Annotationen