Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0026
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
26

2. ^.ssistsut: kriv3t6o2sut vr. meä. st pbil. vrsssl vrust Osrburä,
Vluui6utbul8tr388s 24.
^8818tsot äss vlltsr8U0buUA83wt68 : 8tsIIs 2.2t. unbs8st2t.
VuborutoriumsMbilüu: vLbusr vertu, vsrZbsiiusr 8tr. 1.
Vuboruut: Oruk losst, V^Zisuisskss Institut,
visusr: *IVsbsr IVilbsIm, LsrZbsiiusr 8tru886 49.
/ubuür/.tliebss Institut. !?e^. 319.
Lsrßbeimer Ltrasss 22.
virsktor: krolsssor vr. kort, Vulläkris<i8tru886 16.
1. ^88i8tsut: * vsxpisob VIriob, Uo2urt8tru88s 11.
2. „ * vr. insä. 8 oKlus ösruburä, L.r2t, Lsr^strusss 23.
3. „ vokliuuull ^.vAust, vsrAksimsr 8tru886 23.
4. „ *Lu11muuu vrust,
5. „ I'kolmunu Isunv, Llslnssiuuiätstr. 22 (vsrtrstunAS'iv.),
vuebbultsriu: Lüklsr vill^, vububotstruWS 53 u.
visusr: * Lustultsäisusr vosob LIisbusl, Lsr^bsiwsr 8tru886 24.
8 skni 21siu ^lius, LsrZb. 8tru88s 24 (vsrtrstuuZsvsiss).
1 Hrunksuseinvsstsr.

^nutviuisvbss Institut. 1132.
Lruulleogssse.
virsbtor: krol. vr. Vruu8, Ulbert Vsbsrl6-8tru8ss 5.
6usto8 äsr untbrop. 8umiul. uuä ^.ssistsut: vr. Nollisou, kuuo-
ruwustrusss 22.
1. krossbtor: * krivLtäo/.snt vr. v12 s Ourt, kkilosoxbsuvsA 3.
2. „ : * krivLtäo2Sut vr. kstsrssu vuus, 2übringsr8tr. 51.
18tuä. meä. lunAsriuaull vlisubet, ^vlu^s 64.
stsllv. ^ssistsntsu: t euuä. wsä.Uunuwulä ^.Ibao, LrisZstr. 8.
^ n , Osrtsl Otto, Ob. vseburstr. 21.
Vervvg.ItuuA88ökrstür: * Loxk vmil, Lrooxrio2SU8tru886 33.
l VisrlivA ^.uZust, Llsiokstrusss 1.
krüxurutoisu: ^ Dist2 IVilbsIm, LruvusuZusss 1.
visusr- ! * vrossbuusr Llurtin, vuuxtstr. 78, viutsrbuus.
I * 8obusiäsr Louruä.

kutboloKissb-unuIvmisobss Institut. 27?/. 159.
HiLäewiseliss LrauksubLus (Vossstrssss 2).
virsbtor: kroksssor vr. Vrnst, Osd. vokrut, Ulbert vsbsrls-8tr. 20.
vr. 8obusiäsr kuul, VIsrstrusss 20.
* vr. koI Hlläolk, Lsrssbsimsr 8trus8s 56.
^ssistsnten: * krivutäo2sut vr. Oro88 IVuiter, Vo2sut kür Zeriobt-
liebs LIsäi2iu, Alouebkolstrusss 3u.
* vr. Lossow vsrmuou, Llöuobdotstrusss 5.
 
Annotationen