Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0032
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32

5. Rrivatäorsnt vr. Vraks, kür innsrs Lranko, voodsntaAs ^/,12
bis ^/zl in äsr Lmbulani: äsr wsäirioisebsn Llinik.
6. Rrivatäorsnt vr. vombur^sr, kür xs^obissd Lervöss uiiä 6s-
wütskranks, Noota§ unä vonosrsta^, 3—4, Llossstr. 21.
7. Rrivatäorsnt vr. Rssk, von 10—11 in äsr Llinik kür Obren-,
Lasso- unä valskrankbeiten (VinAanK Rbibautstrasss).
8. Rrivatäorsut vr. äaspsrs, kür ps^sdisebs unä vsrvöss Lrank-
ksitsn, visostsss unä Rrsitax 4—5, vanäsobudsd. Ranästr. 38II.
9. vr. Robstsin, ivoebsntaAS 9—1v/z, sbirurA. ^wbulavL äsr
OdirurA. Llinik.
10. vr. vllriob, oaokw. 3—4, Hautklinik (ausser 8amsta^s). (Hur
in äsr Llinik.)
11. vr. IVsiss, kür innsrs Lrankbsitsn, vorm. 11—12, LIsä. Roli-
klivik
12. vr. ^Visbaobsr, kür innsrs Lrankbsitsn, voriu. 11—12, LIsä.
Roliklinik.
13. Rrau vr. Lrna Olassiusr, naobm. 3—4, RsrAbsiwsr 8tr. 12.
vis 8prsobstunäsll — insbssonäsrs auok äis in
äsn Lliniksn— sinä Zsoau siorubaltsn; nur in Lot-
källsn könosn ^.usnabmsn stattkinäsn.
vis unter 8ikk. 11 unä 12 Zsnannten ^.rrts übsrnsbwsn srkoräsr-
lisbsokalls äis LsbanäluvA in äsn IVoknunAsn äsr 8tuäisrslläsll.

I*rÜt'UUA8-L0MNLi88I0I16I1.

1. L«»m»i88i«i» kür üi« »rLtlicü« V«rprük>n»L. )
Vorsit/onäsr: ?roks88or vr. Losest ^tbr., Osb. Rat, ^Kaäkmisstr. 3.
8ts11vsrtr. Vorsitrsnäsr: Rroksasor vr. Ilrau 8, Ulbert Vsbsr1s-8tr. 5.
Rroks88or vr. Rraus, Llbsrt Vsdsr1s-8tra88s 5.
Rroksasor vr. Rütsebti, Osb. Rat, Lismarokstrasss 13.
?roke88or vr. 6 urtiu 8, Osb. Rat, Rlöok 55.
Rroks88vr vr. List»8,Osd.vokrat, Leuenk. Raoästra88s2.
Rroks88vr vr. Lv88s1 ^Ikr., Oed. Rat, ^.kaäsmisstr. 3.
Rroksssor vr. Rsnarä, Osb. Rat, Lsusnb. Ranästr. 2.

ülitAlisäsr:

8. kür ckiv LrLtlivIiv H»«i»1prüLlii»L.
Vorsitrsnäer: Rroks88or vr. Oottlisb, Osb. vokrat, Lsr^str. 96.
8ts11vsrtr. Vorsitrsnäsr: Rroksasor vr. V. Losssl, RerZstr. 64.

') Olsicbreitig Lommission kür äis msälriniseks Vorprüfung kür Xusiünäsr.
 
Annotationen