Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0094
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

krvroLlor (^LaÜ6iui86l»68 vireLloriuin)
krok688vr vr. Oarl V62v1ü.
Der LvASl'v 86»s1 äer IIoivvr8i1Lt.
ver vrorsktor.
Der vxxrorel^tor kwkessor vr. äolrnQiies Lauer,
kiokessor vr. Usus von Loliubert, veknn äer tlisoIoAisedsn vskultLt.
?rokes8vr vr. Xarl von Vilientlral, kroäeksn äer Jurist, vakultät.
krotessor vr. LFemuami, veiinn äer msäi'/inveiien vnIcuItLt.
vroköbsor vr. vrieärielr vorr vuvu, veican äer xlülo8opln86tieii
vs^ultät.
?rok688or vr. vvilixx veuarä, Veicsv äer NLtiir^vi886N86dLst1iek-
Mstliemstisciien vskultst.
Professor vr. Lrieärieli viiäeinanii.
?rote88or vr. kaul Vru8t.
Lei8itrer in viMpIinnrsnelien:
^wtmnnn Oiiristian Lpeodt, sksä. Vi8rip1insrbesmt6r.

Imm»triIiuIittion8-1iommi88ion.
krorelrtor vrokesbor vr. Oarl Lexolä.
kroke88or vr. vritzäriev viräsmairn.
^knä. Vi8^iplinsr1»6smter Amtmann 6vri8tiLii Lpeolit.

ver 6r«88« 8enat äer Vuiver8i1ät.
(Der Orosse 8euut de8teiit su8 83mtliclien slctiveo oräentlielien?ro-
te88orsu unter Vorsitz äes ?rorsktor8. Leibetüßt >8t Ort uuä vstum
äer Lrueuuun^ rum oräeutliclien ?rots88vr su siuer vuivsrsität oäer
rum etstms88iKeu ?rots8sor su einer ä'seliui8c>leu Hoe>>8ekule.)
Dr. Lekroeäer, 6ek. Vst, äur. vsic. (Venn 12. III. 1870).
vr. LeliöII, 6ek. votrst, Viülo8. vsk. (veiäelber^ 31. V. 1877).
Dr. Lütsciili, 6ed. Vst, Xst.-wstti. vslr. (veiäelber^ 9. II. 1878).
 
Annotationen