Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0097
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8

HiaÜ6ini86k6 Litzliror.
^kvoIoKi8e>>« I'alrullitt.
Aktive orüsutlicks kroksssoren:
vsinms VuävviZ, Osk. Lirskoorut vr. tksol., vsr^str. 29.
von 8skuksrt Vun8, Osk. Lirsdsnrut vr. tksol. st pkil., veksn,
vsrA8tru886 82. 7'e/. 876.
^Vodksrwin OsoiA, vr. tksol., vr. xkil. k. s., 2i6AsIküu86r vunä-
8tr2886 1 7.
Luusr 3okunn68, Osk. Lircksnrut vr. tksol., VVsbör8tr. 5. 1749.
Lssr Osor^, vr. tksol. st pkil., Lui8sr8trs8ss 43.
vibslius Llsrtin, vr. tksol. st xkil., Lnrl8tru886 2.
8icl>tetLtwL8sixe ausseroräentlioke krotsssoreo:
Risksr^ull I'rieärisk, vr. tksol., 8u88wnul8tru88s 4.
vrowwsl Otto, vr. tksol. st xkil., ^Vilkslm8tr. 13. 1167.
krsuseksn vrviii, vr. tksol. st pkil., Virsokkorn n. X.
* 8trutkmunn Lsrmunn, Vis. tksol., Lsetkoven8tru886 4.
Fllri8li8eliv I'nliiillitt.
Aktive orllelltlicke krokessorsn:
8okrosäsr Rioksrä, Osk. Rat vr. iur., vr. rer. pol. k. o. st vr. pkil.
k. o., 8is§elk. Vuncl8tr. 19.
von Vilisntkul Xnrl. Osk. Ilokrnt Vr. iur., AsZslk. Vun68tru88s 29.
T'ev 251.
voäsMnnll vrisärisd, Osk. Vokrut vr. iur., Velruv, OrsiwkerA-
vs^ 10. IN. 300.
Oruäsn^vitr Otto, vr. iur., Xeusnk. vunästr. 8. 953.
Hsin8ksiin6r Xurl, vr. iur., Lsr^trusss 86. W. 899.
I^komu Rieksrä, vr. iur., Vsr^8trn88s 112. Ilsv 559.
Oräsotlicks Hollorarprakessorell:
Lsklcsr vrnst Iwmunusl, Osk. Rut vr. iur., vr. pkil. k. e., Vxr.,
inuktivsr oräsntlisksr Vroks88or, 8opkisn8tru886 25. 7'e/. 1029.
* von 3uAsmuun vuFsn, Osk. Rut vr. iur., vxr., NürrssN886 l8.
7«r. 2843.
8 enA ^lkrsä, vr. iur., RvkrkLoksr 8tru88s 34. 1380.
>Vulr vrnst, vr. iur., Xsusnksiwsr Vnnästrusss 4. 7e/. 1202.
krsisiAks l'rieäriek, Osk. ?08trut, vr. pkil., vr. iur. d. e., Äesssl-
Kuu86i>, OsiäslbsrAsr Vsn6stru88s 59.

— im Xrisßsäienst.
 
Annotationen