Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0112
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
23

k'ür 6is im I'slä stsksoäsv vsrrsn sioä täti^:
Di-, kau Iss n Drost, vsrZksimsr 8tr3sss 64, vr. M o 14 DÜ3, Okrsa-
sts.-LIinik, vr. 1Vo«1ri^ 8simzi, Olirsa- ste.-LIioik.
Obsrm: 8issl Viv3, Olirsii- ets.-Llivik.
ktortrier: LallsiivsA ^ntoll, vsrAksimsr 8tr3sss 133.
Voborotoriiimsäisner: Löiri^ Drisärisk, Vntksrstrosss 42.
1 LedrsibAsIiilliii.
8 Drsliksosslivsstsrii (1 im LrisAsäisnst), 2 Lsdülsrinnsii, 3 8311s-
mLäolisii, 1 83iis4i6vsi'.

Iu8litat Mr vxpsi-imsiilslls Li-vd8for8odnllA. 2K/. 255.
VoS8StrÄ88S 3.
virsktor: vrolsssor vr. O^srn^, Osd. 83t, Dxr., 2iöAsIIi. Voii^str. 23.
Olislorrts äer I * ?rok. vr. v 0 n 3 s i s I s w s k i, ösr^Ii. 8tr. 36
ivisssosolioktliedsii I oäsr^sokorASwünä, 8sliis88li3ii88tr. 26. 2K/.81.
^btsilunAkn: 8ms 8tsIIs r. 2t. uobssstrt.
ObsiArrt «Iss 83w3riterIi3ii8S3: * vroks88or vr. IVsrnsr, IVilksIm
Drb-8tr. 2.

^ssistsnrörrts:

IVisssvselisItl. ^.ssistsntsii:

vr. Ropx veiorisli, Vo8sstr3886 3.
vr. vis son DiiAsri, ^
* vr. Oroliäs 4ulius, ^
* vr. IVüIsksr 6srli3r6, vsr^Ii. 8tr. 36.
* vr. Dröiiksl Drost, , ,
vr. IsiitsdilLoäsr Otto, 8sdröäsr-
str3886 863. TN. 1024.

^.ssistsot: 8tsIIs 2. 2t. nobssstrt.
Obsrio: Lousr Dis, Vo888tr3sss 3.
DiiotoArsxliin uoä 2sislill6rin: Dilr Dlissbstd, Dsoxolöstrssss 51.
Dsboroot: ^vstsltsäisosr Osrbsrt Dliilipx, ösrsslisiwsr 8tr3sss 36.
DIortosr: Orudsr 4oli3vn, Vossstrssss 3.
9 8otiwe8tsrll, 1 8sliülsrin, 2 IVsrtsr, 2 * Dodorstoriumsäisosr,
3 HoiismLäeliso.

8»ll1DIinik. 2K/. 34 u. 2983.
VoS88trS88S 2.
* Direktor: Drot. vr. Vsttmovll, Drollprinrsostrssss 1 4.
^ssistsotso- ! * Dr-^"tolli 4oii3oo, vsoäsoliulisli. Dsoästr. 62.
vr. Dllrisli Dsopol«!, Vos88tr3S8S 2.
Obersslnvsstsr: 8otIiiv3NA lliskls, 4 vreitsrs Xrsnksoselivsstero
(äsvon 2 im Lris^säisost), 1 8e!iülsrili, 2 IVörtsr, 3 830s-
wöäelisll.
* — im Lnegsäieost.
 
Annotationen