Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0121
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32

2. vroksssor vr. 8skrsidsr, Llontgss, Llitt^osli unä vrsitüA
9'/z—II, ^.u^snklinik.
3. kroks88or vr. virscksl, tä^Iiek 3—4, 8opdi6ll8tr388S 23.
4. vroksssor vr. Usu, LIitt'vosIi unä 8ülli8tn§ 11—12, Vrausvklinilr
(nssk vordsr^sdsnäsr ^nmsIäunZ).
5. vrivatäsrent vr. 6rsks, kür innsrs Lrgnks, voolrsotüsss 11—12,
^wbulnnr äsr wsäirini8sden Lliniic.
6. vrivütäorsnt vr. Vowbur^sr, kür p8xedi8sü I^srvöss unä 6s-
müt8ivr3nks, LlontüA unä vonnsrstüA, 3—4, vr^in Roüäs-8tr. 21.
7. vrivatäorsnt vr. Lssk, 10—11, Llinik kür Okrsn-, Hasen- unä
vnvkrLnkiisitsn (vin^nnss Ikibnutstrssss).
8. vrivatäoreot vr. ässxsrs, kür p8^süi8oks unä nervöse Lrgnk-
tisiteo, visn8k3A unä vrsitnA 4—5, ÜLnässüuksk. Vnnästr. 38 II.
9. vr. Vodstsin, ^voedsnInZs 9—11^/z, ekirur^. ^wdulsni! äsr
OkirurA. Llinik.
10. vr. Illlrisd, 3—4, ÜLulIrlillik (süsser 8sm8tsA8). (Xur in äsr
Klinik.)
11. vr. ^Vsiss, kür invers Krsnkksitsn, 11—12, Nsä. koliklinik.
12. vr. ^Visdneksr, kür innsrs Krsnkkeiten, 11—12, Asä. koli-
klinik.
13. vrsu vr. Vlsssmsr vrns, 3—4, LerZüsimsr 8tr. 12.
vis 8prsek8tunäsn — insdssonäsrs sueü äis in
äsn Kliniksn — 8inä ^snsu siorudsltsn; nur in Xot-
küllsn könnsn ^usnsiiwsn stattkinäso.
vis unter Alk. 11 unä 12 Zsnsnntsn ^rrts übsrnskmsn srkoräer-
lisksukülls äis vsiisnälunA in äsn ^Voknun^sn äsr 8tuäierslläsn.

kiütuiiA8-Loniini88Loii6ii.

L. IL«i>»n»i88i«i> liir «Ne rirLtlioii« VorpriiLniiL )
Vorsitrsnäsr: ?rokss8or vr. Kosssl, 6sli. Rnt, Kksäsuüsstr. 3.
8ts1Ivertr. Vorsitrsnäsr: ?roke88or vr. Lrsus, ^Ibsrt Ilsbsrls-8tr. 5.
vroksssor vr. Lrsus, Ulbert IIsb6rl6-8tr388S 5.
vroksssor vr. Lütsslili, dein Vst, vismnrskstrüsss 13.
vrokessor vr. Ourtius, 6si>. Lut, VIösk 55.
vroksssor vr. Xlebs, Osk. Ilokrst, Ksusnli. Vsnä8tr388s2.
vrokessor vr. K. Kosssl, Osd. Rüt, ^ksäsmisstr. 3.
kroksssor vr. Vsnnrä, Oeli. Rst, Ksusnli. Vsnästr. 2.

ülitAÜsäsr:

0 Kugioisk Kommission für äis msäixiniscüs Vorprüfung für ^uslünäsr.
 
Annotationen