Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0185
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
96

Rost, krivstäor., ^Irsä. Rrsokeubsus.
Röxe, krivstäor., Kslsbergstr. 29.2'. 2288.
Rusks, s. o. krok, 5Io2srt8tr. 13.
Sslnmnii, o. krok, 6od. Rokrrt, widert
Ikeborls-8trs88o 2. 2'. 2226.
*8slr, krivstäsr., Lsrlstrssso 2.
*8«bslksr, krivstäoir., ksopolästr. 12r.
Sekerrsr, s. o. krok, Reuend. ksoOstr. 58.
8obini<I, krioäricb ^Ikreä, s. o. krok,
8tikt ^euburß. 2*. 2229 (beurlsubt).
8vllilliü1, ^äolf, o. kloo.-krok, 2vinger-
strssss 2.
SebioiOt, kritx, krok., Rsrlsrubs, Lseb-
strssso 27.
*8vluiii<lt, 6eorZ Lollvo, s. o. krok., 8o-
pbisiistrssso 7. 2'. 266.
8ellvII,o.krok, Keb.klokrst, Llsioscbmiät-
strssss 36, ^ilbslwsplstr. 2'. 2622.
8odveoborii, Siegkrieä, s. o. krok., 8o-
pkisostr. 7d. k. 827.
Sebvenbor», 4VsItber, s. o. krok., 2sd-
rmZerstrssse 10. 2'. 262 (beurlsubt).
8eI>ott, s. o. krok., Llsuudeiw, kboiu-
äsmmstrssse 18. 2'. 2272.
Sebreiber, s. o. krok., keopolästrssse 17.
2'. 2222.
8ebroe<ler, o. krok., Kob. kst, Tkiegolb.
krurästrssse 19.
v. 8«bubort, o. krok., kok. Rlrodeurst,
LerAstrssss 82. 2'. 876.
8oi«IeI, krivLtäoi!., IIsucIsobubsiLoimor
ksuästrssso 21. 2' 2867.
8eußl, o. Iloo.-krok, Robrbscber 8tr. 34.
2'. 2886.
*8iedeek, krivstäor., kuiseustr. 6. 2'. 782.
*8tävkol, o. krok., Kob. llokrst, Lciioikel-
strssss 7. 21 2982.
*8t»rek, s. o. krok., Rsrlsrubo, IVesteoä-
strssse 67.
*8toII6, s. o. krok., Lergstrssse 5.
*8trs1binsuu, s. o. krok., ksetboveustr. 4.
kbonul, o. krok., Lsrzstr. 112. k. 229.
Iborbevlre, krivotclox., krok., klöck 60.
Irsotr, etstm. s. o. krok., Llöucbbok-
strssse 4 s.
^Voelsker, ». o. krok., Aexelk. kästr. 1.
2'. 2289.

*VuIpiii8,L.o.krok., Ksisberxstr. 55. 2^.96.
sssax, ». o. krok., Kob. llokrst, ksuä-
krieästrssse 5. 2'. 2962.
IVst^jvo, s. o. krok, 4Ibert keberle-8tr. I.
2'. 722 (krie^szoksugell).
llsxeniusuu, o. krok., kok. llokrst, Lerß-
8trLS8S 80. 2'. 2682.
krlir. ll'sltlbvrx, o. Ikon.-krok., blöucb-
bokstrssse 12. 2'. 822.
"Vsslärskk, Teicbeulebror, Ikeplsrstr. 3.
*4s»1I«8er, krivstäor., krck., ksuädsus-
strssse 23 b.
>sslr, o. llou.-krok, OborbürZormoister,
Ileuenbeimor ksuästrssso 4. 2'. 2862.
»sslolenskl, s. o. krok., kerxboimer
8tr. 36 bvLV. XecksrAomüllO, 8ckiess-
bsusstrssss 26. 21 82.
*lseber, /VIkro>>, o. krok., llsuäscbubs-
beimer ksuckstrssse 39. 2'. 2678.
*1Vober, 51 sx, o. Ikon.-krok, linsbr. o.
krok), Ae^elb. ksuästr. 17. 21 2262.
*>VobIitr, koivsrsilsts-kocbtlebrer, 5leuo
Soblossstr. 18.
IVoimei krii3t, krok., Llumentbslstr. 24.
*VVornor Rieksrä, s. o. krok, IVilkelm
krb-8tr. 2. 2'. 2688.
4Vil«l, s. o. krok, Ilosouberxvez 7.
H ille, o. klon.-krok, Kob. llokrst, kuu-
seustrssse 9.
*ltiliusni>8, L. o. krok, llergstrssse 55.
21 2276.
*11ilm8, o. krok, LIbert lleberlo-8tr. 10.
2'. 2226.
*414inl«ldsiiä, krivstäoxout, kussmsul-
strssso 1. 2'. 2226.
4V1lllrIer, Rsiumorstenogrspb, ^sbrioZer-
strssss 14.
IVnbbormill, o. krok, AegolbLusor konä-
IVolk, o. krok, 6ed. Rst, Steruvsrte.
2'. 286.
IVoIkrmil, etLtm. s. o. krok, 6eb.Rokrst,
Keoorslwusilcillrblctor, 5>'eiisob. ksoä-
H'illllox, o. krok, RöäerveZ 7. k. 2722.
*4Vnrm, krlvstilor., Kostbsstrssso 10.
*/»«!«, s.o. krok, keopolästr. 47. 2'. 2822.

--»Kr---

IllliversitLts-Solcretsrist.
 
Annotationen