Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0192
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
7

vr. Lrg,us, Llsä. §ak. (üsiäelberZ 1. X. 1912).
vr. 8g,1oM0v, doli. üolrat, Xut.-mLtli. §ak. (HeiäklbsrA 1. IV. 1913).
I)r. ?srroi>, X^t.-Nutli. §3>i. (HeiäsIbsrA I. IV. 1914).
vr. vibölius, Iklieol. §L§uIt. (IleiäslbsrA 1. IV. 1915).

IIuiv«r8itäl8-8vIrrvlÄriLl. 7'e/. 434.
Ludll §rLnr, Ob6rver>Mltui>A886Lr6tär, 86kr6l3ii3t3vor8t6li6r,
ä.UgU8till6rA3886 9.
I> 3 u I< II6 6 kt IVillisim, Od6rv6rvv3ltullA386kr6iLr, Xöpl678trL836 30.
* §6>irillA6r IVildblw, Lur63U388i8tsllt, Odsro X6ck3r8tr3886 11.
* 8 t 6 ub §uZ6o, VorivLltimFSFgliilfg, §ris86llb6iA 2.
OderpEäsll uuä Il3U8msi8t6r äv8 IIlliv6r8it3t8^6>i3iiä68: Kötrslmunn
IVildsIm, XiiAU8till6rAL886 2. Ve^. 1964.
Obllrpeäsll: 86iiwitt §sräill3llä, 86iiulA3336 4.
ObMxkäsII: 8oliiv3r2 lodunn, XuZu8till6r§3836 9.
Xll8lg.1t8<ii6ll6r ullä Ullusmsistsr äk8 Xsusu XoI1sAignIi3U8e3: IIol-
mllllll 66orA, 6rllb6ll§ll886 3. 415.
Xll8tLlt8äi6ll6r uuä Il3U8M6i8tsr im 8smill3ri6llIi3U3: *Xollll6ll-
iii 3 6 der Heiurieli, Xii§U8lin6iZ3886 1 5. W. 1425.
83ii8w6i8t6r ä68 §ri6ärioIi8b3U68: §rs^ 6u8t3v, §3bor3llt, H3upt8tr.47.
visllsr im IIlliv6r8ität8Z6b3llä6: Ü3ll8l6r N3rtin, 83upt8tr388S 78
(Üillt6rli3ii8).
visller im X6U60 Lo1IeAi6llIi3U8: Lr3uu §mllr, 8oIiulA3836 6.
(Vo26lll6v2imw6r im Hlliver8itZ.t8ss6b3iiä6. Ve/. 2156.)
§Il!v6!'8il!il8-Xr6lliv.
Vor8t3nä: Lib1iotli6lr8äirslrtor krok. Or. älllrob IVi 116, 6öli. Lolmb.

Hkiiv6i8i1iil8-I)i8/i;»I!imrIi6liör66.
DiMpiillllrbskmtsr: 8p6oiit 6kri8tisll, Vmtm3i>i>, /üIirinAerstr. 33
(6e86li3kl82imm6r L6rirlr83mt, Ü3uxt8tr3886 2 09, Awwsr Xr. 7).
Vniver8itLt8-L»886 uvä »§.16. <juü8tar.
Lo886rt Xäolk, OborreoIinullMrut, Voi8t3llä, X3upt8tr3886 52.
06srvsriv3ltull^886kr6tLr (8ttzIIs r. 2. nielit d68ktrt).
IVbbsr kbilipx, Hure3U388i3l6nt, VLN^sroiv8tr. 21.
Ilebsr Nsx, Lure3U388i8t6nt, Iiuili6r8tr3886 2 2.
Lotlütr XuZU8l, V6rVLltl1llA886lliIk6, ä.UssU8tillSIA3886 9.
Lsläuk 3-iImb, Xll8t3lt8äi6ll6r Ullä X3U8M6istör, IIuuMtr. 52.

* — im XrivZsllisnst.
 
Annotationen