Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0194
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
9

Hicktetatmässige ausssroräeiitlidiö krokebsorou:
* von Lire Ken keim L.rtkur, vr. iur., OaisborAstrasso 59.
^ffolter vriedriek, vr. iur., Reopo1d8tra886 49.
? ere 18 Reopold, vr. iur., Vfer8tra88s 22. IN. 2895 (xur 2eit iu ZpLuisu).
* voekov Rranx, vr. iur. et xkil., LieZelkäuaer Rand8tra88s 59.
8ekoellboro Le^ IValtker, vr. iur., 2äkrivAsr8tra38e 10. Ils7. 201
(deurl.).
* von Lün88bor^ Rberkard, vrkr., vr. iur., Llumentkal3tra886 27.
IN. 1714.
Aedixiniselie Raliultät.
Inalrtive oiäentliede krokessoren:
R 6 d 6 r llkeodor, 6ek. Rat vr. med., Llumenatraaae 8.
RürbrinAsr Nax, 6ek. Rat vr. med. et xkil., Leuenk. Randatr. 20.
IN. 312.
Rrd IVilkelm, 6ek. Hut vr. med., Rxx., Risd8tra886 4. I'e/. 194.
Rn au ff Rranx, 6ek. Rat vr. med., Milkeim Rrb-8tr. 6.
^7aratk widert, Ved. Rofrat vr. med., Randeokudek. Raod8tr. 23.
I'N. 932.
Aktivs oräentliolis krolsssorea:
IVaAenmaun LuZsust, 6ed.Rofrat vr. med., RerAatr. 80. Iler. 1081.
Xo88el ^Ibreekt, Red. Rot vr. med., vr. med. k. o., vr. xdil. k. o.,
vsdan, ^.lcademieetr. 3. I'N. 1754.
Rottlieb Rudolf, 6ok. Rofrat vr. med., Rer^atr. 96. Ils7. 105.
* Rrsdl Rudolf, Red. Rat vr. med., vr. pdil. k. e., RsrZatr. 106/108.
IN. 306.
Rrnat Raul, 6ok. Rokrat vr. med., LIbert Reber1s-8tr. 20. Iler. 1432.
Lien Zs Rarl, Red. Rofrat vr. med., 2gppelill8tra836 33. Ils7. 336.
Liaal Rrsnx, Red. Rofrat vr. med., Rfor8tra88g 8. Ile/. 1054.
Lo88el Hermann, 6ek. Rofrat vr. med., Rer§8tra886 64. Iler. 748.
RleinerMilkelm, Red. Rofrat vr. med., Mildslm Rrb-8tr.8. Ils7. 305.
* MiIw 8 ülsx, vr. med., Ulbert Reberle-AraWe 10. Ilsi. 1256.
Lraua Hermann, vr. med., Ulbert Reberle-8tr. 5. IN. 2971.
Oräsatlickv Rollvrarprokessoren:
Lümmel Merner, vr. med., etatmä88iss, Leuendeimer Randatr. 48.
!?er. 113.
Roffmann sodann, vr. med., etatmassix, 6ai8bsrA8tr. 7. IN. 128.

— im LrieZsdienst.
 
Annotationen