Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0233
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
48

WkolmtiirN
Ramsii
«
cZ
6ekurts-
ort
Ltüsts-
8
<ler
L
»vAskö-
8tra88eo
uoä
kl am e o
äer
Ltuäisrslläen
-L
-s
ri^ksit
llau8-Kr.
kl»08 virte
o
*keorick, kri>2
12 IleiäelkerA
ksäen
kur.
k'ereckt, Weiser
1^ Wareckau
Kusslaoä
Neä.
LerZkeimer 8tr. 7
Wallausr
*kosel, Ileinrlek
10 Kioäeo
krsussen
kkil.
keuereteio, Oertruä
16
Wieeloek
kalken
kkil.
Weiok., Ilauptstr. 70
ksueieteio
*kielce, Ileinrick
16
kiskauseo
kreussen
kkil.
'kinl-kk, Walllemar
"kiokeoataeät,
16
klull
Württlix.
4ur.
Ikeol.
et kkil.
Nk., kUsäriekriox 14
kiocllk
krieärick
IS
Osnabrück
kreussen
*kivMr, Ileinrick
14
klsläelderZ
kaäso
UlSll.
*ki8ckksck, Karl
14
kiiekrick
kreussen
Neä.
*ki8eker, Llireä
13
4mback
Neä.
Ziselier, Okarlotts
16
kllbing
l'1,11.
klaupt8trs88S 106
Kloks
kieeker, Oertruä
16
Wilkelmskaven
kkil.
klolere Keekaretr. S
Viorolltiuskaus
*ki8eker, lleiorick
IS
KuätvlZsdafeo
Ladern
kiseder, Irm^arä
16
llrssäen
8.-Weimar
kkil.
keopolllstrasss 48
Walter
*ki8eker, Kurl
14
Ksrlsrnks
kaäen
kkil.
*kiscksr, Kurt
12
Ltoitio
Ladern
Kat.
*ki8eker, Kaureoa
13
Ksuterkack
Hessen
Neä.
Ziselier, ä. keopokl
14
8insksim
kaäen
Neä.
*ki8cdor, Nartio
14
Madras
kreussen
nisa.
Kiecder, Nax
IS
Lreslau
kkil.
KeckaretaZeo 11
llickter
*ki88er, Karl
16
Kruden
Kistler, Otto
16
Xeltl?
» .
kkil""'
2vioxer8tra38e 7
kleoo
kleck, Irwkiläe
16
Kasel
Oestsrr.
Nell.
6uteoberZ8trL88e 8
11'LCK
*KIeclr, Otto
^klsiackmaoo.
14
Nülken
kaäen
'Ikeol.
Walter
14
Karlsruke
äur.
klöreksim, Leone
16
OortioulllI
kreussen
Neä.
8ekröäer8trs88s 1
8ekäck
^koclre, Weroer
13
Kökelo
8.-Weimar
Neä.
*körck, Oeorx-
12
lialerlal
kaäen
Neä.
*kootaioe, klilrolaue
kraeoger, IViikelm
13
Kraulautsrn
krenssen
kkil.
10
Krlangen
Kadern
kkil.
kiisesoberg 1 a
krseokel,
Looewaris
16
Ileiäelbsrg
krsussen
Oam.
Llumeotdaletr. 21
kroeokel
*kraoclr, Kiekarä kl.
14
klamkure
Kamkurx
kkil.
* krault, älkan
08 Oö'sosu
Würtlbs.
kkil.
Krank. ällkanoa
16
Kpolll-reo
kaäen
Ne<l.
ZäkrioZsrstrEe 49
krank
Krankeoetslo, Ooiee
16
Lacken
kreussen
Oam.
kaolllrieä8trs88s 14
Zeküta
*Kranllmai,o, Karl
11
11 einkeim
kaäen
Kat.
*Krsueokelä, liuilolk
14
Xiirnker-r
Ladern
Okem.
*KreiberLer, Kritr
Kreuäeoberjr,
15
Kuxen
kaäen
Neä.
Kickarä
IS
Weinkeim
Kat.
Weiok. IlsrmLonsko!
*Kreuäeoberker,
WollxooL
14
Karlsruke
Ikeol.
*Krey, Llove
13
Werändl
kreussen
kkil.
"Krex, Lriur
13
8öllinxen
kaäen
kkil.
*Kroxt«e, Oskar
12
8renäal
N.8ckvsr.
Neil.
*Krieäemann, klrost
14
Oresäen
8aeksen
Noä.
*Krieäeoreied,
Närrin
16
llannovor
krsussen
-l 6»m.
 
Annotationen