Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0283
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
98

*I!auvL krioäricb, Assistent, Lebramts-
praktikaut, llauptstrasse 216.
lleinebvimer LnrI, o. krok, Rergstr. 86.
7. 899.
Herbst Lurt, a. o. krok, Weberstrasse 18.
llerrmann Lugen, Lektor, Rodrb. 8tr. 19.
Rettuer LIkreä, o. krok, Kob. kokrat,
Liegeidäuser Lanästr. 19. 7.1661.
*üir8ebel Keorg, a. o. krok, Lopbion-
strasse 23. 1'. 1569.
Ikokkinann 6okann, o. Lon.-krok, kais-
dergstrasse 7. 7.128.
Hornberger August, krivatäox., Lrvin
Robäs Ltrasss 21. 7.1568.
lloops^odannes, o.krok, kek.kat, Lbngen-
teicbstrasse 13. 7.1182.
Hor8tniann Lugust, o. Ilon.-krok, Keb.
Ilokrat, Robrdacber Ltrasso 36. 7.1628.
*r. .lageinann Lugen, o. Lon.-krok, Keb.
Rat, Lxr., Närrgasse 18. 7. 2816.
^annasvb kaul, etatw. a. o. krok., Robr-
bacber Ltrasse 22.
3a8>»er8 Larl, krivatäor., LsnOscbubsb.
Lancistr. 38. 7.1792.
Lirebenbeii» ^.rtur, s.o. krok., Kais-
bergstrasso 59.
Lieds Keorg, o. krok., Kob. Lokrat, Leuen-
beiiner Lanästrssss 2. 7.1111.
Ln nu ll krau?, (rankt, o. krok.) Kob. Rat,
Wübelin Lrb-8tr. 6.
*RnoevenageI Linil, etatm. a. o. krok.,
Labringerstrasso 28. 7. 1159.
Lock Luämg, o. Ilon.-krok., Lopbion-
strasss 25.
Loeb-Krünlierg, a. o. krok., Stuttgart,
Linäenmusourn.
Loebler linrl, o. Ilon.-krok., Lreltsobke-
strasse 3. 7.166.
Lovnigsberger Leo, o. Han.-krok, (inakt.
o. krok). Kob. Rat, Lxr., Lroiipiinrell-
strasse 18. 7. 966.
*L»pkk August, a. o. krok, Sternkarte.
7. 166.
Lössel ^Ibreebt, o. krok, 6eb. Rat, Lka-
llemiestrasse 3. 7.1751.
Lössel Hermann, o. krok, Keb. Ilolrat,
Lergstrasse 6t. 7. 718.
LraLt krioäricb, a. o. krok, Wilkelmstr. 2.
*Lrebl Luäolk, o. krok, Kob. Rat, Lorg-
strasss 106/8. 7. 696.
Lümmel Werner, o. Ilon.-krok, Leuenb.
Lanästrasso 18. 7.116.
*krbr. v. Lüossberg Lborbarä, krivat-
äoreot, Rlumeotkalstr. 27. 7.1711.
*Laubenbeinier Kurt, a. o. krok, Lluwen-
tkalstrasso 23. 7. 1669.
Lanterborn Robert, a. o. krok, Loolog.
Institut desv. Luävigsdakso s. Rb.

Leber kbsoäor, (inakt. o. krok.) kok. Rat,
ölurnonstrasss 8.
Lerlervr Lmil, krivatckor., Levlsrstr. 28.
7. 2829.
Leminv Luävig, o. krok, Ksb.Lircbonrat,
Lergstrasse 29.
Lenarä kbiüpp, o. krok, Keb. Rat, Lenou-
keiwer Lanästrasso 2.
*Lev^ Lerwaan, a. o. krok, Lusswaul-
strasse 10. 7.1691.
Liedieb Lruoo, a. o. krok, Römorstr. 52.
*Lieskv Ruäolk, krivatäor., 6aisbergstr.19.
v. Lilienldal Larl, o. krok, Keb. Lokrat,
Lisgolbäusor Lanästr. 29. 7. 251.
*Lnst kranx,krivatäosent,Liswarckstr.17.
7. 1671.
*Larx Hermann, s. o. krok, Robrdacber
Str. 43. 7.1791.
Lenge Larl, o. krok, Keb.Lokrat, 2epxelin-
strasse 33. 7. 666.
*1lerton Hugo, krivatäorent, kdilosopdon-
vog 16. 7. 196.
Uobr Lrnst, a. o. krok, Sebsüelstrasse 5.
7.1196.
Zlvllison kkeoäor, n. o. krok, Kodrbaeb,
knnorninLstrnsse 22.
Zloro Lrnst, otntm. s. o. krok, LLbrioger-
strnsss 21. 7.1767.
*Anvkeri»»nn Lrnst, n. o. krok, ^kn-
äoiniestrnsss 5.
*1luekle krioäriek, krivntäor., Recksr-
gomüncl, Wieseubneberstr. 27.
Liillvr Lrnst, ->. o. krok, Rrückenstr. 36.
iVurntb-kbert, (innkt. o. krok), Kvb.IIokrst,
Ilnnäseb. Lanästr. 23. 7. 962.
*HeekeI Kustnv, n. o. krok, Lsdrioger-
strnsse 8.
Heu blnxiniilinu, n. o. krok, Rrückenstr. 51.
7. 2975.
Keuinnnn 6nrl, o. krok, krieäricbstr. 5.
Reumann kritx, o. krok, Keb. Heirat,
Roonstrssse 14. 7.1671.
Riebergall krieäricd, s. o. krok, Luss-
rnaulstrasse 4.
RIs8l krsur, o. krok, Keb. Kolrst, Kker-
strnsso 8. 7.1951.
Olsebki Leonnräo, krivstäox., Rlöncdkot-
üneken Hermann, o. krok, Wer6erpls.tr 5.
7.1618.
08tern ksrmLnn, krok, Rsnäbnusslr. 2s.
kerels I.eopolä, a. o. krok, Ilkerstr. 22.
7 2895
*kerron Oskar, o. krok, Lrvio Robäs-
Ltrasse 10. 7. 762.
*ketvrsen Hans, krivntäor., Läbrmger-
kort^kotMsd, etstm. n. o. krok, Lsoä-
krieästrasso 16. 7. 887.
 
Annotationen