Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0289
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Lsdöräsv.

krvreLtor vireLlvrimn)
kro1'688vr vr. k'rieärieli ^iu1<;nniim.
Lsr LnAvrv 8en»1 6vr Voiv«r8itä1.
Der Prorektor.
Der vxprorsktor Vrok688or vr. Oarl Lsrolä.
vroksssor vr. vsorg^Vobksrmin, veksu der tlisoloZisLden Fakultät,
krokessor vr. Rlolrnrä viiomn, veksn der ^uristisodsa vsknltst.
krolessor vr. ^.Ibrsolit Losssl, veksn der msdi/iniZeben vskultät.
krok688or vr. ^ilvslm Lranns, Dekan der xkilosoxkiseben vskultst.
?w5688or vr. vanl Ltäoksl, vekan der naturmWenseksktliek-
rnatbematisebsn vsknltät.
Vwke88or vr. vanl Hrnst.
Vroks88or vr. vrnst Triton ^VillünA.
Leisitrier in visriplioarsseden:
Amtmann Olirlstiktn Lxeolit, sksd. visrixlinsrdeswtsr.

Imm»1rik«Ia1wu8-Iiowmi88ioo.
krorektor vrokessor vr. vrisdriov Undsmann.
vroksssor vr. vn.nl Lrnst.
^ksd. visriplinarbeswter Amtmann Olrristian Lpsolit.

Der 6ro88v 8«nst der vnive^ität.
(DerOrosse Lsnst bestellt aus säwtlieben aktiven ordsntliobsn Dro-
Isssoren unter Vorsitz des Drorektors. Leigekügt ist Ort und Datum
der Ernennung rum ordsntlieben Drotsssor an einer Universität oder
rum etatmäßigen krotessor an einer lecbnisoben Doebsebuls.)
Vr. 86döII, 6ek. Lokrst, vdilos. Vak. (veidelbsrA 31. V. 1877).
vr. Lütsciili, 6eti. Vst, Mt.-wstd. vsk. (Heidelberg 9.11.1878).
vr. von vui> n, 6eb. vokrst, kdilos. vsk. (Heidelberg 7. II. 1880).
 
Annotationen