Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0294
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
KtatmLssigs Lusssroräelltlidis krokessorea:
Kort 6ottlieb, vr. med., vaudkriedetraees 16. IN. 887.
* Kettmauu 8ieAkried, vr. med., Krouxriursuetr. 14. I'N. 359.
Lloro Vrv3t, vr. med., Läkriu^sretraees 21. IN. 1787.
KicdtetatwL8»igs »usseroräeiitliclis krokessoreo:
Kvald ^uZust, vr. med., VaieberZetraeee 60.
* 8 ebmidt 6eor^ Kenuo, vr. med., 8oxkiell8tra886 7. IN. 206.
* Vulpiue Oebar, vr. med., 6ai8berA8tra886 55. IN. 96.
* 8tarek HuAO, vr. med., Karleruke, ^Ve8t6lld3tra886 67.
* Hammer Karl, vr. med., Kobrbaober 8tra386 17. I'N. 2818.
* Vo ei ober Kriedricd, vr. med., AeZelb. Vaudetr. 1. I'er. 1239.
8okreiber VudvviA, vr. med., 8opbi6ll8tra886 7b. IN. 1211.
I-Veruer Kiobard, vr. med., ^Vilkslm Krb-8tr. 2. IN. 2038.
* Kireobsl 6eor§, vr. weil., 8oxbieu8tra886 23. Hs^. 1539.
Neu Ualiwiliao, vr. med., Krüobeuetrseeo 51. IN. 2975.
* ülarx vermauu, vr. med., Kobrbaober 8tra8ss 43. IN. 1794.
* Vsubeubeimer Kurt, vr. med., Klumeutbsvtr. 23. IN. 1639.
* 2ade Llartio, vr. med., Veopold8tra88ö 47. Hs/. 1815.
* 6 rate Kriod, vr. med., vaudeobubeb. vandetraeee 14. Hs/. 1554.
L1o11i80ll Kbeodor, vr. med., Kokrdaok, Kauoramaetraeee 22.

krivatäoreiiteii:
* 8ebaefker Oebar, vr. med., Veopoldetraeee 1 2a.
* 6ro88 Walter. vr. med., Wilkslmetraeee 9.
vombur§er Ku^uet, vr. med., Krviu Kobde-8tr. 21. Hs/. 1538.
* Kraube Karl, vr. med., Kbadem. Kraubsukaue.
* Kaie ob Lerudard, vr. med., vaudeeb. Kaudetr. 38. IN. 1927.
* 8iebeob Kiobard, vr. med., Nöltbeetraees 14. Hs/. 731.
* Lire Kurt, vr. med., KerZetraeee 58.
* Vuet Krau?, vr. med., Kiemsrcketraeee 17. IN. 1671.
* Vrukle Kaue, vr. med., Ke^ebiatrieebe Klioib ber^v. Krieeeuber^ 6.
Koob Karl, vr. med., KerZetraeee 78. IN. 588.
* Keteresn Laue, vr. med. et pbil., 2äbrioAsr8tra83S 51.
8eidel Kriob, vr. med., vaudeokukeb. Vaudetraeee 21.
Ko 8t Kranr, vr. med., Kobrbaed, Vartyuetraeee 21.
v reevl Krvet 6erbard, vr. med. etpkil., Klumeutbaletr. 24. IN. 1864.
Kreuud vermauo, vr. med. et pbil., Kraur Kuaulk-8tra386 1 2.
Lxmer Keiuriob, vr. med., Krsueublioib.
* Kreiberr v. Weireäober Viktor, vr. med., L.bad. Kraubeubaue.
* Lieber ^rtbur, vr. med., Kbad. Kraubeubaue.
* — im Lrisesäisust.
 
Annotationen