Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0304
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
20

Aväirmlseds Kliulk. 7«/. 34 u. 2983.
Vossstrssss 2.
Direktor: * Rrokessor Dr. Krebl, Oed. Kot, Lergstrosss-106/8.
Rroksssor Dr. HokkwLon, Leiter äsr KervellLbtsilnng unä Kervsn-
LmbulLnr, Onisbergstrosse 7. (Direktor io Vertretung.)
* Rrokessor Dr. Ornke, ^.ssistenrarrt kür äie klioisobe ^mbulanr,
DLnäsekukskeiwer LLnästrasse 14.
* krivLtäoreut Dr. Liebe ek, klioiseber ^.ssistenrorrt, Lloltkestr. 14.
RrivstäorsntDr.Dreullällerwsoo, „ „ DrLnrKnLuik-Ltr.12.
* Dr. LlsrebLnä Dritii, „ „ ^kaä. KrankenbLus.
* Dr. Doltbnssn HermLno, „ „ „ „
* Rrivatäsrent Dr. Dreibsrr von lVeirsäeker Viktor, kiiniseber
Vssistenrnrrt, Vksä. KrunkenbLus.
* Dr.K oesterwson Drost, kiiniseber Vssisteorsrrt, ä.knä. KrsakenkLus.
* Dr. DobrenkLMp Karl, „ „ „ „
* Dr. llLneken ^Vilbelw, Obersrxt, kommLnäiert rur Klinik, Derg-
ksiwer Ltrnsse 81.
Dr. Lteekolm Leder Liegkrieä, Volontärsssisteot, ^.knä. KrsnkeodLus.
Vür äie im Deläe stebenäen Lerren sinä vertretungsweise in äsr
meäirin. Klinik tätig:
Dr. Oeisswnr äodLnnL, j
Koevige Keäwig, ? Zerrte unä ^srrtinnsn.
Dr. KLukkwLon August, j
Ksss Klnrn, esnä. meä.,
HokkmLon Viktor, envä. meä.
Oberin: von IVseeb ÜLnnL, ^kLäemisedes KrsokendLus.
34 Krsokensedwestern (änvoo 18 im Kriegsäienst), 6 Ledülerinnsn,
1 Dnäewärter, 1 Dnäewärterin, 1 VmbulLN7.äiener, 4 Knusäisoer,
2 LaborLtoriumsäisnsr, 2 DLborLtoriumssedwestern, 9 Unus-
wääeden.
Okirurgisvdv Klinik. VeL 34 v. 2983.
Vossstrssss 2.
Direktor: * Rrokessor Dr. liVilms, Llbert Deberle-Ltrssss 10.
* krivLtäoreot Dr. Lniseb, Klio, ^.ssisteornrrt, Donäsed. Lonästr. 38.
* krivLtäorent Dr. D ranke, Klio, ^ssistenrorrt, 1 Vkaä.
* Dr. Dilgsr Voton, Klio. Vssistenrnrrt, r Krsoken-
* krivLtäorsnt Dr. Lieber L.rtdur, klin. Vssistsn/.Lrrt, I
VrivLtäorent Dr. Rost, Klio, ^.ssistenrarrt, RobrdLed, Oortenstr. 21.
Dr. Littrolkk Riednrä, Klio. Vssistenrarrt,
* Dr. Osterlnnä ^Vild., Obersrrt, KommLnäiert r. Klinik,
* Dr. Kleiosobwiät Ksrl, klin. ^.ssistenrarrt,
Dr. Lobstsill Drost, Assistent äer ^mbulsnr,

Lknä.
Kranken-
bLUS.

* — im Kriegsdienst.
 
Annotationen