Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0310
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
26

2. Lssistsut: krivstlorsut vr. msä. st pbil. vrsssl, Llulusutbulstr. 24.
^ssistsut äes vutsrsuobuuAssmtss: 8tsIIs r. A. uubssstrt.
VuborutoriumsAsbilLu: Lrs^sr Llur§arsts, klriduutstrLsss 2 (vsr-
trstull^svslss).
Vuborsot: Orak löset, Hvssieuisobss Institut,
visuer: *IVsdsr IV^ilbsIw, Lsr^bsiinsr Ltrusss 49.
Xsiinürrtlisties Institut. !ke/. 319.
Lergdeimer LtrLsss 22.
Oirsktor: krotsssor vr. kort, kunlkrisästrasss 16.
1. Assistent: vottmsuu ^.u^ust, LsrZbsimsr Ltrusss 23.
2. „ : vurtb Hans, vsuptstrusss 196.
Luebdsltsriu: Lüdlsr Illl^, Ladubokstrusss 53 u.
visosr: * ^ustultsäisusr vosob Lliedssl, vsrssbsiwsr Ltrusss 24.
8obuirlsiu ^lius, LsrZb. 8trus3s 24 (vsrtrstuu^svsiss).
1 Lruuksusodwsstsr.

^nstvmissiiss Institut. 1132.
LnmlleoZLSse.
virsktor: krok. vr. Lruus, ^Ibsrt vsber1e-8trL8ss 5.
Oustos lsr untbrop. 8umwluu§ unä Assistent: krot. vr. LloIIis'ou,
vobrduob, ksuoruwustrusss 22.
1. krossLtor: * krivutäorsut vr. VIrs, ösr^strusss 58.
2. „ : * vrivMoreut vr. kstsrssu, ^übrinZsrstr. 51.
^ssistsut: * prskt. L.rrt OsrtsI Otto, Obers ^lsskurstrusss 21.
stsllv. Lssistsut: eunci. msä. Llaouvulä ^Ibau, Lris^str. 8.
Volontür-Lssistent: stuä. msä. Luosx Julius, vuuxtstrssss 123.
Vervultuu^ssskrstür: * Loxk Lmü, Lrouxriursustrusss 33. 8tsII-
vertreter: Lissmsr Oburiotts, Vsoxolästrasss 51.
l VisrliuA ^u^ust, Ouäöuburgsr 8trusso 74.
krüpurutorso: ^ Dig^ ^Vilbsim, LrullusuZusss 1.
liLboistoriuwssssbilks: Usiäslbsr^sr lasst, OgisdsrAstrLsss 50.
krosobuusr Nurtiu, vuuxtstr. 78, viotsrbuus.
* 8okusiäsr Lonraä. 8tsIIrsrtr6tsr: kuobs OsorA, vutsrs
8tru886 14.

visusr:

kuttivIvAiseli-unutoinisedss Institut. W. 159.
^IrademiZeties XrLLksllbLus (Vossstrssse 2).
vireirtor: kroksssor Or. Lrust, Osb. votrat, Ulbert OsbsrIs-8tr. 20.
vr. 8ebusiäsr ksul, vtsrstrusss 20.
* vr. ko 1 Ruäolk, LsrZbsimsr 8truss6 56.
* krivutäorsut vr. Oross, IVilbsImstrusss 9.
* vr. Lossorv vsrmLuo, Llönebbotstrusss 5.

^ssistsutsu:

* — im LrisZsäiellst.
 
Annotationen