Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0315
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
>111 äer Universität verbundene llnterslnt^nnKS-
Anstalten.
Verelnlrrte !Stii«1itii!Stif<n»L^Vernrtltillijr.
VorvraltunAsrat: Oer Ro^oro 8ollat.
8tiktullAS8okrotär: Ludo, Zekretariatsvorstsder, L-UKUstillorZasso 9.
8tiktullZsre6dll6r: Rossert, OborroodlluuAsrat, Rauptstrasso 52.
Latli«!!««!»« Sitipenckienir«»!«»!««!«!».
Rrotossor Dr. 8alowov, 6od. Dokrat, Direktor, Ulbert Doborl6-8tr. 2.
Rrokossor Dr. lVissl, 6od. Rokrat, Dkorstrasso 8.
Rrokossor Dr. Rovarä, Ood. Rat, lVeuoob. Dallästr. 2.
Rrokossor Dr. voll Dow asaorvski, Ood. Rokrat, RsrZstr. 28.
Rrokossor Dr. Loli, Ood. Rokrat, Rntoro Roekarstrasso 32.
* Rrokossor Dr. VVilws, ä.lbort Roborlo^trasso 10.
Rrokossor Dr. Uroma, Rer^strasso 112.
* Rrokossor Dr. voll äa^owallv, Rxr., Ood. Rat, Llärr^asso 18.
Rrokossor Dr. LI 0 r 0, Lädrill^orstrasso 21.
* Rrokossor Dr. Nuokorwallll, L.kaäowiostrasso 5.
* Rrokossor Dr. Ropp, WdrillAorstrasso 20.
L«mi»ii88»«ir äe« »Ir»ü. LrnnNeiivereLi»«.
Vorsit^olläor: är. Rroroktor.
Direktor: Rrokossor Dr. Roll, Ood. Rokrat, Rlltoro Rookarstr. 32.
*Rrok. Dr. Rrodl, Dok.Rat, Direktors.Noäirill. Rlioik, Ror^str. 106/8.
* Rrok Dr. IV i lw 8, Diroktor <lor OdirurZ. Rlillik, ä.lbort llsdorlo-8tr.10.
Rrok. Dr. Riol vor, Ood. Rokrat, Diroktor äsr Lloäirw. Roliklivik,
IVildsIw Rrb-8tr. 8.
Rrok. Dr. Rd 0 wa, RorZstrasso 1 l 2.
Rrok. Dr. Orako, Ralläsodudsdeimvr Daoästrasso 1 4.
stuä. woä. Rät 2 Drost, Or. UantolZasso 10.
esoä. woä. Rolädausod Raul, Woräerstrasso 43.
oaaä. tkool. Ruodsror Ru^o, NöllodAgsso 5.
stuä. woä. 8odürwann Raul, Ill^riwstrasso 28.
oallä. woä. IVilsor Rmil, Odors Rookarstrssso 4.

Raodvorroiedooto ^.orrto ortoilell bis auk rvoitoros kranksll8tu-
äiorolläoo ärrtliodoo Rat ullä rwar:
In ! Irren 8preolistun«lvn:
1. Rrokossor Dr. 8okroibor, Llootsss, Llittvvoed ullä Rroitax
9'/z—11, ^.uAollklillik.
* — im Rriexsäiellst.
 
Annotationen