Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0383
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
99

Ilkdkisielit
üdsr äis Zsr Ltuäisrsnäsii uuä Mrsr.

8llläisren3s:
üsäeuer
HicktbLäeoer
Zusammen
I. in <ier tbeologiscben k'aLuItLt .
92
69
161
II. « ^ )uristiscben .
164
346
510
III. » » meäiriniscben
251
643
894
IV. ^ ^ pkilosopkisoken
246
461
707
(oaruuter 204 Laweralistea)
V. ^ „ oatui?vi88eii8ed.-inLtd. ^
117
180
297
8umwe
870
1699
2569
(ckarunter 439 treuen
uuä rvar: tbeol. 3, )ur. 12,
msd. 189, pbil. 193, nat. 51)
Hierzu
Hörer (Hospitanten) .
37
57
94
(äsrunter 47 krsuen) kesamtrsbl
907
1756
2663
Im 8ommer-8emsstsr 1818 studierten bier .
810
1615
2425
Hörer vsren eiogesckrieben ....
23
52
75
breyuevr im 8.-8. 1916
833
1667
2500
Von äeo neu aogelcommeuen 8tuä>eren3on sinä eingssedrieben:
I. io 3er tbeologiscbsn I'skultLt .
2
7
9
II. ^ » )uristiscben
9
71
80
III. ^ „ meäiüioisoben ^
28
142
170
IV. „ ,, xbilosoxbisoksn ,
24
127
151
V. , , naturvissenseb.-matb. ,
6
33
39
8umme
69
380
449

2um LslsZSQ von Vor1ssim§6ii tiktbou sioli km^omsläst:

Ibeologisobs Vsbultät .
.34
3ur>8tiscde Fakultät
.94
Lleäminisebe Fakultät .
.437
kkilosopbiscbe IHnItLt
.270
Heturv.-watkomat. Fakultät
.111
russmmso 946
Im LrisAsäisiiZts stsdsll:
Ideologiscks VakuItLt .
. . . . . 139
Ouristiscke li'skullLt
.394
LIsäirimscbs IsbultLt
.557
kbilvsopbisobe b'aliultLt
.410
I^Lturv.-wLtksw. ValiultLt .
.217
Zusammen 1717

Heidelberg, 3en 23. Ouui 1917.

I7niv6r8itLis-86lrr6iLrlLt.
 
Annotationen