Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0395
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
9

McdtetLtwLssiZö Lusseroräentliode krokes3vreii:
von Lir 6 k 6 llii 6 iIN Lrtdur, vr. iur., VaisdsrAstraass 59.
^.kkoltsr vrisäriod, vr. iur., Veopolägtrasss 49.
vsrs 18 Vsoxolä, vr. iur., vksrstrasss 22. Tis/. 2895 (xur 2sitin 8xanisu).
* vosdov vranx, vr. iur. st pkil., Lis^slkäussr vanästraass 59.
8e1io6ll5orn Ls^' TValtdsr, vr. iur., 2äiirinAsr8tras86 10. 7er. 201
(bsurl.).
* Ikrtir. von Lüu88bsrA Vdsrliarä, vr. iur., L1umsnt1ialstra88s 27.
7er. 1714.

Asäirinisvlis kalcultät.
Inalclivs nrllentlicde krok^ssoren:
vürbrinAsr Nax, Vsd. Vst vr. msä. et xbil., vsusnd. Vanä8tr. 20.
7er. 312.
Vrb ^Vildslw, 6sd. Lut vr. msä., Vxr., Visä8tra886 4. 7er. 194.
Lnaukk vranr, 6sd. Rat vr. msä., V7ilkslm vrb-8tr. 6.
varatk Ulbert, Oed. vokrat vr. msä., Vanä8okuli8ii. Vaoästr. 23.
7er. 932.
Aktive oräentlielie krof«88oreii:
^Vagsomann ^nZU8t, 6sk. vokrat vr. msä., Lsr§str. 80. 7er. 1081.
Lo88sl i^Idrssdt, 6sd. Hat vr. msä., vr. msä. d. e., vr. piiil. d. e.,
^taäsmisstr. 3. 7er. 1754.
Vottlisb vuäolk, 6s1i. vokrat vr. msä., vsLan, 8erg8tra88S 96.
7er. 105.
* vrslil vuäolk, 6sd. Rat vr. msä., vr. xdil. d. o., Lsr^str. 106/108.
7er. 306.
Vrnst vaul, 6sd. vokrat vr. msä., ^Ibsrt Vsdsrls-Ltr. 20. 7er. 1432.
Llsoxs Varl, 6sk. vokrat vr. msä., 2sppslio8tra886 33. 7er. 336.
vissl vranx, 6sd. vokrat vr. insä., Vksr8tra88s 8. 7er. 1054.
vo88s! vsrwann, 6sd. vokrat vr. msä., LsrZ8tra88s 64. 7er. 748.
vlsinsr^VildsIm, 6sd. vokrat vr. msä., Willislm vrb-8tr.8. 7«r. 305.
* 77 iIm 8 Llax, vr. msä., ^Ibsrt Vsbsr1s-8tra88s 10'. 7ek. 1256.
Lraus vsrwann, vr. msä., LIdsrt vsdsrls-8tr.5. 7ek. 2971.

Oräeotliclis HonorarprokeZborell:
vümwsl TVsrnsr, vr. msä., etatmässiss, vsusndsimsr Vanästr. 48.
7er. 113.
vokkmann äodavo, vr. msä., statmässi^, VaisdsrMtr. 7. 7er. 128.

— im Lriög8äieost.
 
Annotationen