Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0401
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
15

Hiüv6r8L1äl8-LLd1LotIi6L.

?IScIc 107.
virsktor: Oräsotl. Oooorarxroksssor Or. Mills, 6sl>. Hokmt, LmiSM-
strasss 9.

Lidliotdsksrs:

Oroksssor Or. OilltrsIwÄllN Osul, Larl8trg.88S 18.
kroke88or Or. 81111!) Ruäolk, Vorstssä äsr Osiiä-
sedrlltsll-^btsilullA, Lsr^tr. 110. 746.
* Or. Oiolcs Oermsull, InZrim8trL8S6 9.
6u8tos: Or. Orono Llsx, Oo886iili6lmsr OsiiättrWS 99.
l* Or. Ms8tsrw3llll L,863ii, OÄUptwLllll L.V., Om8-
SilLLrdsitsr: 1 dsr^liWS 39. T'e/. 1361.
I Or. Oiiul6ll86lil3Asr Orlsäriod, Lsoxolästr. 51.
LlbliottisksskrstLr: RsiotiLrä Otto, OWbsr^sttssss 21.
Loos Orisürist», Lsoxolüstrssss 45.
HuttwLllll LIsrs, Lolirl)Lol>sr8tr. 43.

Vsr)s2ltull^8g88i8t6llt6ll:

^.usssrorüsutl. Oilt'ssrbsiter für äis ?Lp^ru8-L.bto1lunA: * Or. Lil-
g,bsl lfrisärisd, OrLbsoAssss 3 LuZusttiisrALSse).
^vstaltsülsosr uoä Osusweistsr: Ottsobaolisr Oottlisb, Libliotlisks-
Asdüuäs (LivASliss Orabsll§L88s).
Oisosr: ^üsttltsüieosr 3örZsr 3o8sk, klösk 73.
§risli 3otisnii, LsüsoburAsrstrasss 35.
Oilfsäisosr uoä Oeiror: * Lörbsr ^6g.m, Oibliotlislrsxsbüuäs (Om-
ALllA 8sv6^388s).
OsräsrobssuLslisr: Lis^mono L,äolk, LlüliltLl8trs386 21.

HiriÜ6ini86li6 I)686liall6. rn. 1425.
8oiuin!»rivii>>LU8 (^vZustiiiergssss 15).
Vorstsmä:
kroksssorOr. LrLuvs, Osli. Ookrst, Vorsittsiicler, OsisdsrMtrLsss 87.
OlbliottieLsälrsktor Orolsssor l)r. Mills, Osk. Ookrst, stsllvsrtrstsnäsr
Vorsittsväsr, LuossosttLSSs 9.
kroksssor Or. Oooxs, Osli. list, Klin^snteieüsIrLSss 13.
?roks38or Or. Ootdsin, Osk. Rat, Mebsr3tr. 11.
kroks83or Or. Lisbioli, Römsrstr. 52.
8tuä. ms«l. §ritr Ns^sr, Oauptstrssss 129.
osllü. wsä. Oriul I'släbLuseli, Meräsrstrssss 43.
^uksslisr:
* Mar ms lürntt, ^u§U8tmsr§L88S 13, 1 Lusdilts.

— iw Lriexslüsnet.
 
Annotationen