Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0503
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
/

13

V. Oampondausen Llaria, Asb. La88orwann, Llumöllstrassg 2.
* ^Vinklor Llicdaol, XawworotonoZraxd, LLdrinAorotraoos 14.

X»1ur>vl88vn8t;Ii»kt1ieIi-iua1IlvMati8vIrs I'akullät.
IllLktivs oräeiitlieds krvkessoren:
tzuinoko OoorA, Ood. Rat vr. MI., vr. woä. d. o., v. o. I/. d. o.,
vr. iur. d. o., vr. in 8v. k. o., vr. MI. d. o., LerZZtr. 41. TU. 976.
Valentinor^Vildelw, Ood. vokrat vr. MI., Hannover, Orotodonotr. 22.
Aktive oräsiitlicds krokessoren:
Lütoodli Otto, Ood. Lat vr. MI., vr. woä. d. o.,Ivr. ok 36. k. 6.,
Liswarokstrasss 13.
Xlodo Oeorss, Ood. vokrat vr. rer. nat., Xouendeimor Laoäotraooo 2.
TU. 1411.
0urtiu8 T'dooäor, Ood. Lat vr. MI. ot vr. woä. d. o., Llöok 55.
Looarä Ldilipp, Oed. Rat vr. MI., vr. woä. d. o., vr. Ml. d. o.,
Xouonkoiwor Vanäetraoeo 2.
8täokel Laul, Oed. vokrat vr. pdil., 8odekkelstr. 7. TKI. 1984.
^Volk Llax, Ood. Lat vr. pdil., 8tornivarto. Tdl. 186.
^VülkinZ Lrnst Lnton, Ood. vokrat vr. MI., velcan, LöäorveA 7.
1752.
8aIowon Vildolm, Ood. vokrat, vr. MI., Xibort vob6r1s-8trL8SS 2.
T'el. 317.
* korron Oskar, vr. MI., Lrvvin Lodäo-Ltraooo 10. TKI. 762.
Oräsntliclie llollorarproksssoreii:
XooniZsdorAor Voo, Ood. Rat vr.Ml., vr. MI. d. o. vr. ror. nat.d. o.,
Lxir., inaktivor oräontliodor Lrokoeoor, Xronprinronstr. 18. T'U. 969.
XoodIor Xarl, vr. pdil., T^roitoodkostrasss 3. Tk^. 436.
Oantor Lloritr, Ood. vokrat vr. pdil., Oaisbor§8tra83S 15.
vor8tniallll L.n^u8t, Ood. vokrat vr. MI., Lodrdaodor 8tra880 36.
7«/. 1628.
Xood vuävi^, vr. pdil., 8oMon8tr3886 25.
Ooläoodwiät Viktor, Ood. vokrat vr. MI. ot vr. iur. d. e., Oais-
borMraoss 9. T'U. 1258.
LtstmLssixe ausseroräenllicke kroksssoren:
äanuasod Raul, vr. MI., Lodrdaodor 8tra88o 22.
Xnoovona^ol Xwil, vr. pdil., ^äkrinZerstrasso 28. TU. 1459.
T^rautx Llax, vr.xdil., Llönoddokotr. 4a, ab 1. 7. vntoroXoekar8tr.32.

— im Lriegsäisiist.
 
Annotationen