Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0522
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32

2. Krokessor vr. Virsodel, L1ontn§, LIittwoed unä KrsitnA 3—4,
8oxdieo8tr. 23.
3. Krokessor vr. Kou, Llittwood unä 8nm8tnZ 11—12 in äer Krnusn-
klinik (naok vordsr^edenäer 4.nw6lällllA).
4. Krokessor vr. Oruke, kür innere Kranke, voedsntnAs 11—12
in äer ^mbulsor äer meäiriiniseden Klinik.
5. Krokessor vr. vomdurAer, kür xs^odisod Kervöss unä Oe-
wütskranke, Uoota^ unä vonnerstnA, 3—4, Krnän Kodäs-8tr. 21.
6. Krivatäoreot vr. K s o k, 10—11 io äer Klioik kür Odren-, Kassn-
unä Valskrankdeiten (OinMn^ KdibLutstrüSse).
7. Krivatäorent vr. v.'VVeirsäoksr, kür innere Kranke, voeden-
ta^s 11 — 12 in äer 4.mbulan'/ äer insälriniseken Klinik.
8. Krivatäorent vr. Ko 8t, kür Odirur§is, voedenta^s 4—5, Lm-
dulan/ äer edirurA. Klinik.
9. vr. vodstein, vroodeotaAS 9—1V/, in äer ^mdulsnr äer odirur^.
Klinik.
10. vr. Ollried, vaodw. 4—5 io äer lkautklioik, 8aw8taZ 12—1.
11. vr. IV ei 88, kür innere Krankdeiteo, 11—12 in äer Neä. Koliklinik.
12. vr. ^Visdaoder, kür innere Krankdeiteo, 11—12 in äer Neä.
Koliklinik.
13. Krau vr. Olassiner vrna, 11—12 u. 3—4, Ker^deimer 8tr. 12.
14. Krl. vr. 8trioksr Kmm^, kür innere Krankdeiteo, 11—12 in
äer weä. Koliklinik.
vis 8xrsed8tunäsn — insbesonäers auod äie io
äsn Kliniken — sinä Fenau gillrudalten; nur in Kot-
källen können ^.usnadrnsn stattkiväeo.
vis unter Akk. 11 unä 12 Aenannten 4,rrts übernedmen erkoräsr-
liedenkalls äie Kedanälun^ in äen VodnunZen äer 8tuäiersnä6ll.

krÜtULK8-L0IIULi88l«I16I1.
1. kür Li« ür^tlirii« V orprükii>>L. )
Vorsitrenäer: Krokessor vr. .4. Kossel, Oed. Kat, ^kaäemiestr. 3.
8tellvertr. Vorsitrenäer: Krokessor vr. Kraus, Llbert Vedsrl6-8tr. 5.
Kroke88or vr. Krau 8, Ulbert Oederle-8tras86 5.
Krokseeor vr. Kütsedli, Oed. Kat, Kiswarokstrasse 13.
Krokeseor vr. vurtius, Oed. Kat, Klöok 55.
Kroks38or vr. Kleb 8, Oed. Kokrst, Keuend. Vanästrasse 2.
Kroke88or vr. 4.. Ko 8 8 el, Oed. Kat, 4.kaäewiöstr. 3.
Krokeseor vr. Vonarä, Oed. Kat, Keusnk. Vanästr, 2.

lUitßlieäer:

0 2ugloicd Kommission kür äie meäiriniseds Vorprüfung kür LuMuäsr.
 
Annotationen