Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0568
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
78 RniversitSt Heidelberg 8. 1916

XamsQ
LVolbn«i»is
LtÄLts-
3
der
Osburtsort
»n^kdö-
Ä
Stresse
Ltuäiörsnäöo
8
-s
rixksit,
s
Ä
und
Rsus-Rr.
O
Z
'Reioderd, Reinrick
14
Xeckerbeuserbok
Redsu
Rbsol.
'Rsinkerdt, kritL
17
Xussdork
Rexern
Lied.
koinkerdk, I.ole
1k
llelderstedl
Rreusseu
kdil.
Ob. Reckerstr. 13
'Reinbsrdt, Otto
10
Liennbeim
Reden
>l. devt.
'Reioberdt, Rodert
16
LIescbede
kreusssn
Lied.
Reinbeimer, Rilde
1k
Worms
Ressen
Lied.
Robrb. 8tr. 52
'keillicke, Rens d.
18
Oilonkecb
kreusssn
'Reinmutb, Rmil
16
Weilerdok
Reden
Lied.
'Reinstem, keul
17
Wllrrburg
Lebern
Lied.
Reis, Rüde
17
lbringeu
Reden
kbil.
Llkw., Leotdoveasu-. 10
Reisen, Llstdiss
16
Llunsbeusen
Rmembg.
Lied.
Vossstr.
'Reiss, kriedricb
15
LIem
Ressen
Lied.
'Renr, Rr«in
15
Ltockecb
Reden
Lied.
Restle, Rudolf
>7
Heidelberg
dur.
Redobofztr. 3
'keudelbuber, Oustev
18
I.emksbeim
Lexern
Lied.
Reuptstr. 77
'Reuliog, kritr
14
Heidelberg
Reden
Lied.
Reuss, llerbert
16
Ronstenr
dur.
Rot. Xecksrstr. 18
Reusse, keule
17
Dortmund
kreusssn
Lied.
Rspellenveg 4
'Reuter, Rrick
15
Oelseukircdeu
Lied.
'Rbumbler, kriedricb
12
Ressen
'Ricberdt, Osker
13
8cböoeberg
kreusssn
kbil.
'Ricbter, Rermeno
13
Weldviwmersdecb
Reden
dur.
'Rick, Rermenn
17
llessmerskeim
Dem.
Rieebe. Lmilie
16
Oestricb
kreusssn
Lied.
Reopoldstr. 55
Riedel, krisdricd
17
Köln
Lecdsen
Oem.
krevkiurt r. LI.,
Lettinestr. 54
'Rieder, David
18
Liennbeim
Rogern
Obem.
Weberstr. 6
'Rieger, Usos
17
krenkeutsl
Lebern
Lied.
Lalsers!., I^iesterstr. 18
Risl, Williew
18
Obicilgo
Obem.
'Ries, Karl
13
Liennbeim
Reden
kbil.
'Riester, Otto
15
Regeneu
R.-Rotkr.
kbil.
'Riesterer, 1'ruäbert
16
Liennbeim
Reden
dur.
'Dr. kintelen, Reior
11
Reriiu
kreusssn
Lied.
'Riscb, Rermeno
13
Reucbelbeim
Lebern
kbil.
Rissei, Rilde
16
Rtilingen
Reden
Lied.
Orebeng. 7
'Kitter, Rrvin
13
Rudvigsbelen
Lebern
kkeol.
'Ritter, Wollgsng
17
Rudvigsbesen
kbil.
'Ritrmsnn, Osker
17
Rderbecb
Reden
kbil.
Rock, LieNd»
18
Reipeig
Oesterr.
kbil.
Reopoldstr. 51»
'RocdoU, kritr
17
kreieookl
kreusssn
kbil.
'Rocbov. kritr
17
Reidel bsrg
Reden
kbil.
'Roeclc, Doneld
13
Lienenburg
Württbg.
Lied.
'RSck, Rermenn
15
8tuttgert
Lied.
Römer, widert
12
Reieblingen
kreusssn
Obem.
klöck 89
'kömkeld. Oottkried
16
Wellrotb
dur.
'RSscd, Kerl
15
kebrsndscd
Reden
kdarm.
'Röscd, Osker
17
Rudvigsbekeu
Lied.
 
Annotationen