Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0599
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
7

vr. Xsubssksr, 6sd. Nokrat, ^lur. Rak. (BsiäslbsrZ 1. X. 1918).
* vr. Milmanns, Nsä. Pak. (BsiäslbsrZ 1. X. 1918).

No!vvr8itäl8-8«kr«taria1. 7'e^. 434.
Xudn Branr, Obsrvsrvaltunssssskrstär, 8skrstai1at8vorstsligr,
^ussustiogrZLsss 9.
* 8 anknsodt Mildslw, ObsrvsrwaltullASsskrstär, RsxlerstrasZS 30.
* Bsdrin^sr Mildslw, Bursauassistsnt, Oders Xsekarstrasss 11.
8tsub BuZso, Vsr^valtunASAsliilks, Brisssabsr^ 2 s.
2ur ^.usdilks: 2 Oslülünnsn.
Odsrxsäsll unä Bau8mei8tsr äss DnivsrsitätsMdäuäss: Ootrslwann
Milkslw, ^.uAustinerAasss 2. 7N. 1964.
Obsrxsäsll: 8edwitt Bsräioanä, 8sdul^a886 4.
Obsrxsäsll: 8 od arx äodann, ^.uZustinsrAasss 9. Tis/. 577.
^.ostaltsäisnsr unä Bauswsistsr äss Xsuen XollsZisnliausss: Dok-
mann 6sor^, Orabsn^asss 3. 7'«/. 415.
^vstaltsäisnsr unä Hausmeister im 8smivarisnliau8: Xonnsn-
maedsr llsinried, ^.UAU8tinerM88S 15. !?Ä. 1425.
Bauswsistsr äss Brisäriedsdaus: Drsx Oustav, Daborant, Bauxtstr.47.
Disnsr im DnivsrsitätsAsdäuäs: Bäuslsr Nartin, Bauxtstrasss 78
(Bintsrdaus).
Diener im Xsusn XollsAisndaus: * Braun Branx, 8sdul^a8ss 6.
(Dorentsnrimmer im BnivsrsitätsAsdäuäs. 7N. 2156.)

IInivvr8itäl8-4.rvdiv.
Vorstanä: Libliotdsksäirsktor Brok. vr. Mills, Osd. Bat.

Nuivbrsiläls-Vlsrixliuardsdüräv.
Disxixlinarbsamtsr: Nullsr Bsllmut, Obsrawtmann.
(Osscdäktsximmsr Bezirksamt, Bauxtstrasss 209, 2immsr Xr. 1).

IInlvsrsitäts-Bass« uuä akaä. ljuästur.
Bosssrt L.äolk, ObgrisednunASiat, Vorstanä, Bauxtstrasss 52.
Nossr Brisäried, VsrsraltunZssskrstär.
Lsdsr Nax, Bursauassistsnt, Butdsrstrasss 22.
8okütr L.u§ust, Lnrsauassistsnt, Llsisdstrasss 14.
Rsät, Bätedso, 8edrsibMdiI6ll.
Lsodtolä, Blisabstd, ZedrsibZskilLn, Obsrsr Baulsr Bslr 4 a.
Laläuk äakob, ^nstaltsäisnsr unä Bausmsistsr, Bauxtstr. 52.

* — im Lrisxsäisnst.
 
Annotationen